11.-14. decembra 2017 – Dnevi odprtih vrat na Fakulteti za gradbeništvo, promet in arhitekturo Univerze v Mariboru

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo UM bo od 11. do 14. decembra 2017 izvaja dogodek Dnevi odprtih vrat Fakultete, kjer se bodo zainteresirani javnosti predstavile zanimive in aktualne vsebine.

Program:

Ponedeljek, 11. december ob 9. uri, Smetanova 17, B-304

Okrogla miza – izzivi prihodnosti

Izzivi prihodnosti v gradbeništvu, prometu in arhitekturi ter kakšen razvoj lahko pričakujemo v naslednjih 15. letih za določitev smernic nadaljnjega razvoja izobraževalnega sistema za večjo uspešnost kadra na trgu delovne sile.

Torek, 12. december ob 10. uri, Smetanova 17, računalniška učilnica

4D in 5D modeliranje

Delavnica z naslovom »4D in 5D BIM modeliranje« je namenjena vsem udeležencem, ki želijo pridobiti znanja s področja BIM pristopa, še posebej na področju 4D in 5D BIM zasnove. Prikazan bo osnovni koncept povezovanja 3D BIM modela s terminskimi plani (čas) tj. izdelava 4D BIM modela in povezovanje finančnih planov (strošek) tj. izdelava 5D BIM modela. Podana bo demonstracija uporabljene programske opreme, primeri dobrih praks ter zaključna dela študentov FGPA s področja BIM.

Sreda, 13. december ob 9. uri, Krekova 2, računalniška učilnica

Analiza naravne osvetljenosti objekta

Ljudje preživimo kar 90 odstotkov časa v zaprtih prostorih, zato je pomembno, da so prostori zdravi in prijetni za bivanje. Zadostna naravna osvetljenost bivalnih prostorov vpliva na boljše počutje, razpoloženje in produktivnost, zato sta položaj okenskih odprtin in način osvetlitve ključna vidika pri snovanju prostorov z visoko bivalno kakovostjo. V sklopu delavnice bomo s pomočjo aplikacije izmerili osvetljenost v prostoru, nato pa demonstrirali uporabo programskega orodja, s katerim bomo na primeru manjšega stanovanjskega objekta prikazali postopek analize naravne osvetljenosti prostorov in poskušali optimizirati pozicije okenskih odprtin.

Četrtek, 14. december ob 9. uri, Smetanova 17, računalniška učilnica

Promet in mobilnost v pametnih mestih prihodnosti

Priprava celostnih prometnih strategij, uporaba novih metod cestninjenja in pametnih kamer, električna vozila, so koraki sedanjosti, ki bodo omogočile razvoj pametnih mest prihodnosti. Po uvodnih predstavitvi se bodo na primerih prikazale makro-simulacije prometa v Mariboru; s prikazom kaj se dogaja ponoči, kaj čez dan; kako je danes in kako bo 2025/2035; kakšen bo vpliv novih tovarn (npr. Magna) na promet; kaj se zgodi, če »Koroško in stari most zapremo«. Dotaknili se bomo tudi prometa prihodnosti – avtonomna vozila; kako delujejo in kakšne učinke bi imelo za razvoj urbanih območjih.

Vir: fgpa.um.si