120 studenata Alma Mater Europaea prvi su u Sloveniji istovremeno položili ispit na daljinu

U uvjetima učenja na daljinu, Alma Mater Europaea postavila je jedinstven rekord među slovenskim visokoškolskim ustanovama: 120 studenata programa Zdravstve nege, 16. travnja 2020. prvi su u Sloveniji položili pismeni ispit na daljinu.

Photo: Transparentnost ispita bila je osigurana 100%, ističu sami studenti/24ur.com

Po rečima studenata, sve je prošlo po pravilima, bez mogućnosti bilo kakve prevare. Svaki student dobio je pojedinačnu listu pitanja. Nije bilo povratka prethodnom pitanju. Tokom cijelog ispita kontinuirano su se vodili video i audio zapisi.

Izvor: 24ur.com