120 studenata Alma Mater Europaea prvi su u Sloveniji istovremeno položili ispit na daljinu

U uslovima učenja na daljinu, Alma Mater Europaea postavila je jedinstven rekord među slovenačkim visokoškolskim ustanovama: 120 studenata programa Zdravstve nege, 16. aprila 2020. prvi su u Sloveniji položili pismeni ispit na daljinu.

Photo: Transparentnost ispita bila je osigurana 100%, ističu sami studenti/24ur.com

Po rečima studenata, sve je proteklo po pravilima, bez mogućnosti bilo kakve prevare. Svaki student je dobio pojedinačnu listu pitanja. Nije bilo povratka prethodnom pitanju. Tokom celog ispita kontinuirano su se vodili video i audio zapisi.

Izvor: 24ur.com