120 студенти на „Alma Mater Europaea“ за прв пат во Словенија, истовремено полагаа испит на далечина

Во овие услови на учење на далечина, „ Alma Mater Europaea“ постави своевиден рекорд помеѓу словенечките високошколски установи. 120 студенти на здравствена нега, на 16 април 2020, за прв пат во Словенија полагаа писмен испит на далечина.

Photo: Транспарентноста на испитот беше 100% загарантирана, наведуваат самите студенти/24ur.com

Се течеше „едноставно“ и според правилата, без можности за мамење, велат студентите. Секој студент доби индивидуална комбинација на прашања. Навраќање на претходното прашање не беше можно. Во текот на целиот испит се водеа аудио и видео записи од полагањето.

Извор: 24ur.com