17. mednarodni znanstveno strokovni študentski kongres AŠK

Med 08.05.-13.05.2019 je ekipa osmih študentov arhitekture, Oddelka za arhitekturo, FGPA, pod mentorstvom viš. pred. Tomaža Ebenšpangerja, uspešno sodelovala na že 17. mednarodnem znanstveno-strokovnem študentskem kongresu AŠK držav bivše Jugoslavije s spremljajočo arhitekturno delavnico.

Kongres so letos organizirali študentje in mentorji iz Arhitekturne fakultete v Podgorici, Črna Gora. Glavni cilj kongresa je sodelovanje, povezovanje, izmenjava znanja in izkušenj študentov ter profesorjev osemnajstih arhitekturnih fakultet iz držav nekdanje SFRJ.

Letošnja arhitekturna delavnica AŠK-ja je bila odmik od konvencionalnega, inertnega in nedvoumnega diskurza arhitekturne percepcije prostora in tradicionalnih oblik prostorskega razmišljanja.

Teme delavnice (Feel the Border, Liquid Reflection in Trace Spirits) so študente vzpodbudile na boljše razumevanje procesov v mestu in zunaj mesta, od daleč in od blizu. Študentje so z branjem mesta in s ponovnim razmislekom pridobili pomembno izkušnjo za razumevanje toposa in vloge arhitekta v sodobni družbi. Ukvarjali so se z razmislekom o efemernosti in zamenljivosti v arhitekturi, v nasprotju s tradicionalnim pristopom večnega v arhitekturi.

Naslednji podobni kongres se bo odvil leta 2020 v Mariboru.

Vir: fgpa.um.si