20. obletnica DOBA Fakultete: online izobraževanje v številkah

V 20 letih je na Fakulteti diplomiralo 7102 diplomantov iz 46 držav. V preteklih letih je na Fakulteti poučevalo 208 profesorjev in online mentorjev. Povprečna starost online študenta je 29 let. Fakulteta v celoti izvaja 13 online programov.

Razmerje med moškimi in ženskami znaša 35% – 65%. 83% diplomantov Fakultete se uspešno zaposluje. 64% diplomantov Fakultete 6 mesecev po diplomi napreduje v karieri. 82% študentov uspešno prehaja v višji letnik. Fakulteta DOBA ima dve mednarodni akreditaciji.

Po podatkih Zavoda za statistiko študenti v Sloveniji sestavljajo skoraj polovico ljudi, starih od 20 do 24 let. V študijskem letu 2018/2019 se je na 834 študijskih programov vpisalo skoraj 76 tisoč študentov, od tega 19 tisoč prvič.

Na vseh področjih izobraževanja, razen dveh, prevladujejo študentki. Tradicionalno »moška« področja so tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ter informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT).

Vir: doba.si