2TM nudi programe „Medicina“ i „Stomatologija“: potpisan je ugovor o suradnji s medicinskim fakultetom Univerziteta Pavla Jozefa Šafarika (Slovačka)

Prema statistici 2TM-a, oko 30% svih upita vezano je na programe medicine. Međutim, mi ranije zapravo nismo nudili programe medicine u Sloveniji zbog činjenice da slovenski univerziteti nemaju programe medicine na engleskom jeziku (samo na slovenskom). Istovremeno, nivo znanja slovenskog jezika ne smije biti niži od C1. Osim toga, za upis na program medicine kandidat mora imati prosjek ocjena 5,0.

U vezi s time, tvrtka 2TM potpisala je ugovor s medicinskim fakultetom Univerziteta Pavla Jozefa Šafarika u Košicama (Slovačka). U okviru te suradnje, sada kandidatima nudimo integrirane programe „Opća medicina“ i „Dentalna medicina“. Trajanje studija – 6 godina (12 semestra), jezik nastave – engleski.

U toku studija studenti steknu specijalizirana znanja iz teorijskih, predkliničkih i kliničkih predmeta na predavanjima i seminarima, tokom prakse i konzultacija. Studenti prolaze praksu u bolnici. L. Pastera u Košicama i u šest drugih medicinskih ustanova. Diplomanti programa steknu zvanje doktora medicine i doktora dentalne medicine, što im omogućava rad ne samo u bilo kojoj zemlji Europske unije, već praktično u cijelom svijetu.

Za upis na ove programe predviđeni su prijemni ispiti. Kandidati polažu test osmišljen na 150 minuta koji uključuje 100 pitanja iz kemije i 100 iz biologije. Znanje engleskog jezika mora biti na nivou B2 (certifikat nije obavezan). Cijena akademske godine na programu „Opća medicina“ iznosi 10.500 eura, a „Dentalna medicina“ – 11.000 eura.

Ako ste zainteresirani za studij na ovim programima i želite saznati više o njima, kontaktirajte nas putem maila education@2tm.si ili ispunite obrazac na web stranici education.2tm.si. Možete nas kontaktirati i putem Facebooka.