Zanimanja za kadrovske štipendije je manj, kot bi si podjetja želela

Kandidati so čedalje bolj zahtevni, štipenditorji od njih pričakujejo zainteresiranost, vedoželjnost, kreativnost in odgovornost.

Po uradnih podatkih iz evidence javnega štipendijskega sklada je v preteklem šolskem letu 1694 podjetij štipendiralo 1120 dijakov in 1684 študentov. Od skupaj 2804 štipendij – podjetja morajo o številu dodeljenih štipendij poročati skladu – so podjetja za sofinanciranje zaprosila v 130 primerih. Vse objavljene kadrovske štipendije so zbrane na portalu Izmenjevalnica.

Kakšne pogoje morajo izpolnjevati potencialni štipendisti in kako jih podjetja prilagajajo razmeram na trgu dela?

V stiski zaradi pomanjkanja kadrov se je v zadnjih letih marsikatero podjetje ponovno odločilo za štipendiranje, nekateri se na to pripravljajo. Med njimi sta Livar in Mercator, ki je v letošnjem letu razpis že zaprl, k prijavi pa so vabili deficitarne poklice: mesar, natakar, trgovec. V Niku so štipendije začeli razpisovati, ker se bo čez pet let upokojilo večje število zaposlenih. Od kandidatov pa pričakujejo pripadnost, tudi zahtevani čas zaposlitve po končanem šolanju je dvakrat daljši od obdobja prejemanja štipendije. V Leku, kjer so letos ponovno obudili štipendiranje, je to obdobje dvakratnik časa, ko je štipendist prejemal štipendijo.

Veliko dijakov pri njih opravlja prakso, tako kandidate za štipendije spoznajo in se lažje odločijo, komu jo podeliti. V podjetju Mahle, kjer imajo ternutno 153 štipendistov, so praviloma podeljevali 30 štipendij na leto, letos jih zaradi velikih poterb po kadrih razpisujejo 45. Kot poudarjajo, z odprtjem novih razvojnih pisarn v Ljubljani in Mariboru lahko v štipendiranje poleg primorskih študentov vključujejo tudi študente iz drugih regij. Pomemben kriterij za sprejem pa je interes. Zdaj imajo dve štipendistki, letos si želijo še 15 novih.

V Titusu, kjer so razpisali 23 štipendij za dijake in študente in se letos prvič prijavili na razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij. Da bi spodbudili zanimanje in izobraževanje za tehnične poklice v lokalnem okolju, veliko sodelujejo z obalnimi osnovnimi in srednjimi šolami.

Tudi v Iskri Mehanizmih za povečanje zanimanja za deficitarne poklice stavijo na okrepljeno sodelovanje s srednjimi šolami in fakultetami, po novem se odpravljajo že med osnovnošolce, saj so se vključili v vajeniški program. Sodelovanje s šolami so okrepili tudi v Ljubljanskih mlekarnah, letos pri njih prakse opravlja kar dvakrat več mladih. Gradbeno podjete Pomgrad vloge tistih z deficitarnimi poklici sprejema vse leto, takšen odprti tip so izbrali tudi v Termah Krka. Vloge obravnavajo sproti, odločajo pa se za tiste, ki so jih že prej spoznali prek njihove šole ali študentskega dela. Študentsko delo je vstopnica za možnost štipendiranja tudi v Plastiki Skaza.

Zakon predvideva, da se mora štipendist po koncu programa, za katerega je prejemal štipendijo, zaposliti, ne dovoljuje (takojšnjega) nadaljevanja študija – izjema so dijaki, ki bi po končanem poklicnem izobraževanju radi nadaljevali šolanje v srednjem tehniškem programu, in študenti po visokošolskem programu, ki nameravajo končati še študijski program druge stopnje.

Prijave kandidatov še ne pomenijo dejanskega štipendiranja. Podjetja od štipendistov pričakujejo, da bodo redno opravljali šolske obveznosti, pri njih pa opravili prakso, želijo, da bi delali seminarske, raziskovalne in zaključne naloge v povezavi z njihovim podjetjem, po koncu štipendiranja se morajo zaposlili pri njih vsaj za enako obdobje, kot so prejemali štipendijo.

V Impolu so na primer povedali, da je prijav ravno toliko, da lahko izvedejo selekcijski postopek. V Talumu, kjer štipendirajo že od leta 1964 in so v zadnjih 13 letih tako v svoje vrste pridobili 364 mladih, pa ugotavljajo, da zanimanje za pridobitev kadrovske štipendije sicer je, vendar se še vedno opazno ne povečuje, niti za deficitarne poklice.

Tudi v Iskri Mehanizmih za povečanje zanimanja za deficitarne poklice stavijo na okrepljeno sodelovanje s srednjimi šolami in fakultetami, po novem se odpravljajo že med osnovnošolce, saj so se vključili v vajeniški program. Sodelovanje s šolami so okrepili tudi v Ljubljanskih mlekarnah, letos pri njih prakse opravlja kar dvakrat več mladih. Gradbeno podjetje Pomgrad vloge tistih z deficitarnimi poklici sprejema vse leto, takšen odprti tip so izbrali tudi v Termah Krka. Vloge obravnavajo sproti, odločajo pa se za tiste, ki so jih že prej spoznali prek njihove šole ali študentskega dela.

V Adrii Mobilu so pojasnili, da nimajo potrebe po javni objavi razpisa. Prednost dajejo dijakom in študentom višjih letnikov. Lani so štipendijo podelili 15 mladim.

Vse leto vloge sprejemajo tudi v Krki in dobijo jih zelo veliko, pravijo, kandidatom že vnaprej povejo, da štipendija ni zagotovilo za zaposlitev. V zaposlitvenem postopku morajo dokazati, da izpolnjujejo vse pogoje za prosto delovno mesto, ki naj bi ga zasedli.

Vir: delo.si