Bonovi su važna pomoć studentskom budžetu

Slovenačka država daje studentima visokih škola i univerziteta mogućnost korištenja originalnog i praktičnog sistema bonova, koji pomaže da troškovi znatno smanje i da studenti praktično tokom cele godine imaju kvalitetnu prehranu. Ključne informacije o sostemu bonova naći ćete u daljem tekstu.