46. podelitev »Nagrad prof. dr. V. Bedjaniča«

Nagrade za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije se podeljuje od leta 1970 dalje. V šestinštiridesetih letih podeljevanja je Nagrada pridobila ugledno prepoznavnost, povezano z imeni Iskre, ljubljanske in mariborske univerze ter Združenja slovenskih elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED. V letu 2009 je sponzorstvo Nagrade prevzelo Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED in v sodelovanju z obema slovenskima elektrotehniškima fakultetama ohranilo njeno kontinuiteto. Organizacijo 46. podelitve je letos prevzela Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.

Z namenom, da se ohranja lik univerzitetnega učitelja in gospodarstvenika in hkrati tudi vzpodbuja diplomante, magistrante in doktorante v uporabno usmerjene raziskave s področja avtomatizacije, je Iskra na predlog pobudnika memoriala in enega prvih Bedjaničevih  sodelavcev,  prof. dr. Antona Ogorelca, leta 1970 osnovala Nagrado in sklad. Njene identitete pa niso razvijali samo ustanovitelji, temveč tudi nagrajenci s svojimi deli in rezultati. Komisija, ki ji v celotnem obdobju njenega delovanja vse do l. 2012 predsedoval profesor dr. Anton Ogorelec, je vsa obdobja ohranjala zahtevne in selektivne kriterije s ciljem, da vsa nagrajena dela poleg visoke raziskovalno strokovne relevantnosti, izkazujejo tudi dosledno naravnanost v gospodarsko uporabnost rezultatov. Z letom 2013 je vodenje komisije prevzel dr. Zvonko Toroš.

Vključno z letom 2016 je bilo podeljenih 288 nagrad – od tega 163 nagrajencem iz ljubljanske, 61 iz mariborske in 64 iz drugih univerz. Podeljene so bile za 54 doktoratov znanosti, 90 magisterijev in 144 diplomskih del. Večina od nagrajencev so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih. Takšne reputacije so jamstvo, da se tudi letošnjim nagrajencem odpirajo perspektivne kariere, zlasti v času globalnih sprememb, ko predstavlja znanje eno od ključnih primerjalnih prednosti hitrejšega razvoja in globalne konkurenčnosti.

Podelitve nagrad bo 15. decembra 2016 ob 11.00 uri na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova ul. 17, Maribor (predavalnica G2-P4 Delta, 2. nadstropje).

Vir: um.si