Na Univerzitetu Nova Gorica obeležena četvrta godišnjica rada Centra Večjezičnost velja

U petak, 23. novembra 2018. na Univerzitetu Nova Gorica obeležena je četvrta godišnjica rada Centra Večjezičnost velja („Višejezičnost na delu“),  slovenačkog predstavništva informacionog centra za jezike Bilingualism Matters, koji radi kao deo Centra kognitivnih nauka o jeziku Univerziteta Nova Gorica.

Sa uvodnim pozdravom gostima se obratio prorektor za nastavu i umetnost Univerziteta Nova Gorica prof. dr Gvido Bratina, a zatim je održala govor osnivač informacionog centra Bilingualism Matters, prof. dr Antonela Sorajs sa Univerziteta u Edinburgu. Zatim su održana sledeća predavanja na temu višejezičnosti: „Višejezičnost u okviru projekta AThEME“ ( prof. dr Artur Stepanov, direktor projekta AThEME», Univezitet Nova Gorica); „Višejezičnost i pragmatičke sposobnosti govornika“ (prof. dr Penka Stateva, direktor slovenačkog centra Večjezičnost velja), „Imaju li poliglote najbolji sluh?“(dr. Matic Pavlič) i „Zašto bilingvizam pruža deci više  od dva jezika?“ (dr. Karmen Brina Kodrič).

Paralelno će se održati i dečiji jezički seminar.

Za muzičku podlogu pobrinuli su se  Muzička škola Nova Gorica i Muzičko drštvo NOVA.

Napominjemo, Centar Večjezičnost velja već četiri godine vodi rad u okviru evropskog projekta AThEME (Advancing the European Multilingual Experience – „Razboj evropskog iskustva višejezičnosti“), istraživajući višejezičnost i predavanje jezika, informišući javnost o najnovijim naučnim istraživanjima i objavljujući radove vezane za višejezičnost.

Centar sarađuje sa obrazovnim institucijama, roditeljima, učiteljima, medicinskim radnicima, političarima i poslodavcima, koji pomažu da se poveća kvalitet svakodnevnog života ljudi.

Izvor: facebook.com