Slovenački matematičar Bojan Mohar dobio je nagradu Kraljevskog društva Kanade

Slovenački naučnik dr Bojan Mohar jedan je od 18 istaknutih matematičara, koji su ove godine dobili nagradu kanadskog Kraljevskog društva za značajna dostignuća.

Nagrada „Džon Lajton Sing“, koju je Bojan Mohar dobio u subotu, 17. novembra 2018. godine, rezultat je njegovog istraživanja u oblasti topološke teorije grafova. Iako Mohar radi na apstraktnom nivou, koji je teško razumljiv nekom nestručnom, on je ubeđen da su nauka i svakodnevni život veoma povezani. I njegova otkrića, čak iako nose samo teorijski karakter, pre ili kasnije pokazaće praktičan značaj.

U Kanadi su dostignuća Bojana Mohara, kao jednog od vodećih stručnjaka u oblasti diskretne matematike (za nju je karakteristična obrada podataka u konačnim skupovima) obeležena još 2016. godine, kada je dobio Ajlerovu medalju. Svoju prvu nagradu u Sloveniji, nagradu „Boris Kidrič“, dobio je 1990. godine. Pre nešto više od deset godina postao je republički ambasador za nauku.

Bojan Mohar profesor je i bivši dekan Fakulteta za fiziku i matematiku Univerziteta u Ljubljani, saradnik na Institutu matematike, fizike i mehanike, kao i prestižnog naučnog odseka Canada Research Chair kanadskog Univerziteta Simona Frezera. Njegov članak o Laplasovim matricama, prema pretraživaču Google, citiran je skoro 1.500 puta. Bojan Mohar tvrdi da je matematičar profesija budućnosti.

Izvor: delo.si