Diplomac Visoke škole DOBA stekla zvanje Žena godine 2018

Diplomac škole DOBA Polona Lah dobila je titulu „Žena godine 2018“ prema rezultatima glasanja čitalaca časopisa Zarja.

Polona Lah je vođa projekata u mariborskom domu za stara lica Danica Vogrinec. Prošle je godine, zajedno s osobljem, organizovala besplatan odmor za 700 učenika. U slobodno vreme Polona Lah aktivno učestvuje u humanitarnim projektima.

Napominjemo da je, uz Lah, još 9 kandidatkinja pretendovalo na  titulu „Žena godine 2018.“

Izvor: fakulteta.doba.si