50. konferencija predavača na Visokoj školi Academia Maribor

Na inicijativu direktora Visoke strukovne škole Academia Maribor mr. Vide Perko 19. rujna 2019. održana je 50. konferencija predavača.

U tijeku događanja direktorica je predstavila plan rada za 2019./20. godinu, koji je savjet predavača odobrio. Također je govorila o novostima vezanim za organizaciju predavanja i seminara, kao i o praksi u kompanijama (između ostalog, o konceptu „Flipped Classroom“) i pružanju povratnih informacija studentima pri ispunjavanju zadatih projekata i polaganju ispita s ciljem povećanja akademskog uspeha.

Zatim je savjet predavača, instruktora i laboranata Visoke škole u obliku radnih grupa uskladio proces predavanja predmeta. Članovi su također razmijenili iskustva u realizaciji nastavnog programa.

Izvor: academia.si