50. konferencija predavača na Visokoj školi Academia Maribor

Na inicijativu direktora Visoke strukovne škole Academia Maribor mr Vide Perko 19. septembra 2019. održana je 50. konferencija predavača.

U toku događaja direktorica je predstavila plan rada za 2019/20 godinu, koji je savet predavača odobrio. Takođe je govorila o novostima vezanim za organizaciju predavanja i seminara, kao i o praksi u kompanijama (između ostalog, o konceptu „Flipped Classroom“) i pružanju povratnih informacija studentima pri ispunjavanju zadatih projekata i polaganju ispita sa ciljem povećanja akademskog uspeha.

Zatim je savet predavača, instruktora i laboranata Visoke škole u formi radnih grupa uskladio proces predavanja predmeta. Članovi su takođe razmenili iskustva u realizaciji nastavnog programa.

Izvor: academia.si