Univerzitet u Mariboru raspisuje konkurse za titulu najboljih studenata u području sporta, kulture, vannastavnih i volonterskih aktivnosti

Univerzitet u Mariboru objavljuje konkurse za sledeće nagrade: Medalja Leona Štukelja i Plaketa Leona štukelja  (nagrade za izuzetna sportska postignuća studenata Univerziteta u Mariboru); priznanje za izuzetan doprinos razvoju vannastavnih aktivnosti na Univerzitetu u Mariboru; priznanje za značajna kulturna dostignuća studenata Univerziteta u Mariboru; certifikat najboljem volonteru – studentu Univerziteta u Mariboru. Svrha je nagrade podstaći kreativni doprinos studenata događajima u tim područjima i zahvalnost za značajna postignuća.

Na konkurs se pozivaju studenti osnovnih, master i doktorskih studija Univerziteta u Mariboru.

Prijave slati do 15. aprila 2019. u 12:00 na adresu: Studentski savet Univerziteta u Mariboru, Slomškov trg, 15, 2000, Maribor, u zatvorenoj koverti u jednom primerku, sa potpisom: „Dopolnitev vloge za nagradu UM – ne odpiraj!“.

Imena pobednika biće poznata do kraja aprila 2019. godine. Odrediće ih stručna komisija od tri osobe, u koordinaciji sa Studentskim savetom Univerziteta u Mariboru.

Detaljnije

Izvor: ft.um.si