6. Mednarodna konferenca o managementu in organizaciji

6. Mednarodna konferenca o managementu in organizaciji »Integrating Organizational Research: Individual, Team, Organizational, and Multilevel Perspectives« bo potekala na Bledu 11. in 12. junija 2020.

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani skupaj z Društvom slovenska akademija za management in Ekonomsko fakulteto Univerze v Zagrebu organizira šesto mednarodno konferenco o managementu in organizaciji.

Namen konference je razširiti razpravo o izzivih večnivojskega preučevanja pojavov v teoriji in v praksi ter tako prispevati k boljšemu razumevanju združb, njihovega delovanju in vedenja ter tako prispevati k njihovi večji uspešnosti.

Na konferenci se bodo dotaknili tem s področja organizacije in managementa na različnih ravneh preučevanja, in sicer na ravni posameznikov, timov in združb.

Večina raziskav znotraj različnih disciplin še vedno poteka na posamezni ravni: na ravni posameznikov (organizacijsko vedenje, organizacijska psihologija), na ravni timov (socialna psihologija, management poslovnih procesov, projektni management), na ravni združbe (strateški management, teorija organizacije), vendar pa se zaradi kompleksnosti pojavov v združbah kaže potreba po večnivojskem preučevanju. Vedno več raziskovalcev tako v svojih analizah povezuje različne ravni, zlasti na področjih ravnanja z zmožnostmi zaposlenih, vodenja, organizacijskega vedenja, managementa inovacij, učenja združb, itd.

Pomembni datumi

  1. Rok za oddajo razširjenega povzetka: 15. februar 2020
  2. Registracija: April–Maj 2020

Lokacija: Hotel Astoria, Bled

Spletna stran konference Registracija in/ali oddaja povzetkov Za več informacij

Vir: efnet.si