Pri podršci EU programa „Evropa za građane“, održava se međunarodni konkurs inovativnih digitalnih rešenja

U okviru projekta “YOU4EU – Sodelovanje državljanov 2.0” (“YOU4EU – Građanska saradnja 2.0”) održava se međunarodno takmičenje inovativnih digitalnih rešenja uz potporu programa Evropske unije „Evropa za državljane“. Organizatori konkursa su Belgrade Open School, Gong. PiNA, Institut Alternative, Access Info Europe.

Ciljna publika konkursa su studenti, aktivisti, organizacije, start apovi, javne inicijative. Moguće je kako grupno, tako i individualno učešće. Države učesnice: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Češka, Hrvatska, Italija, Kosovo, Severna Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Portugal, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija.

Svrha sprovođenja konkursa je da se razviju pristupačna digitalna rješenja za korisnike (onlajn alati, portali, alati za komunikaciju, mobilne aplikacije, itd.), kako bi se poboljšali procesi upravljanja, postigla veća transparentnost i ojačala demokratija.

Projektne ideje biće ocenjivane na osnovu sledećih kriterijuma: društveni uticaj, inovacije, potencijal za realizaciju, održivost i okviri upotrebe otvorenih podataka. Komisija za ocenjivanje, u čiji će sastav ući vanjski stručnjaci i predstavnici konzorcijuma organizacija koje učestvuju u projektu YOU4EU, odlučit će o najboljim projektnim idejama u dva kruga konkursa.

Po završetku selekcije, najviše pet finalista (timova ili pojedinaca) biće pozvano da predstave svoju ideju na završnom događaju, gde će biti proglašena pobednička ideja i nagrada za razvoj digitalnog instrumenta.

Nagrada za najbolje rješenje bit će 2000 evra. Prijave za učešće možete slati do 15. juna 2019. Radni jezik je engleski.

Zatvaranje konkursa održaće se u septembru 2019. u Zagrebu.

Najava Detaljnije Detaljnije o pravilima konkursa

Izvori: feri.um.si, feri.um.si