B2 – Visoka šola za poslovne vede

B2, Visoka šola za poslovne vede ponuja nacionalno verificirane visokošolske študijske programe, ki diplomantom zagotavljajo najsodobnejša znanja s področja informacijskih in poslovnih ved.

Možnost izrednega študija: da

Št. dodiplomskih programov: 2

Št. podiplomskih programov: 1

B2 Visoka šola za poslovne vede na spletni strani med cilji piše: »VŠPV s svojim prilagodljivim načinom dela in s sodobnimi oblikami študija na daljavo omogoča povezovanje študentov, predavateljev, raziskovalcev in uspešnih praktikov  ne glede na lokalne, regijske ali nacionalne meje. S svojim delom pa VŠPV vpliva na prenos interdisciplinarnega aplikativnega znanja v lokalno, regionalno, nacionalno in mednarodno okolje.«

Dodiplomska programa:

  1. Poslovna informatika
  2. Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Podiplomski program:

  1. Management in informatika

Visokošolski program I. stopnje (3 leta): Poslovna informatika, Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Kandidate izbirajo po naslednjem ključu: 60 % splošna, poklicna matura ali zaključni izpit in 40 % uspeh v 3. in 4. letniku.

Izredni študij: da

Strokovni naslov diplomantov: diplomirani poslovni informatik, diplomant tržnega komuniciranja

Vir: dijaskisvet.si