Studenti sa slovenačkih univerziteta pozvani su da učestvuju na devetoj konferenciji Model ASEM

Studenti univerziteta u Sloveniji pozvani su na učešće na devetoj konferenciji Model ASEM – konferenciji za mlade koja se održava u forrmi simulacije sastanka ministara inostranih poslova zemalja Azije i Evrope. Konferencija sa učešćem studenata iz 51 države sveta održava se kako bi poboljšala diplomatske veštine, razvila sposobnosti pregovaranja i pružanja iskustva u javnom nastupu.

Događaj će se održati od 11. do 16. decembra 2019. u Madridu paralelno s 14. sastankom ministara inostranih poslova ASEM-a[*].

Prijave za učešće slati do do ponedeljka, 12. avgusta 2019. putem linka.

Kriterijumi za učestvovanje: državljanstvo jedne od zemalja ASEM-a; uzrast od 18 do 30 godina; status studenta na bilo kojem studijskom programu bilo kog nivoa obrazovanja; visok nivo poznavanja engleskog jezika; interesovanje za međunarodnu politiku i saradnju Azije i Evrope.

Kriterijumi za odabir: originalnost motivacionog pisma; kvalitet argumenata i izlaganja; iskustvo učestvovanja na sličnim događajima.

Program Detaljnije Više informacija

Izvor: gea-college.si

[*] Napomena 2TM:

ASEM (ASEM – Asia-Europe Meeting) – Azijsko-evropski forum međunarodna je organizacija koja ujedinjuje zemlje Istočne Azije i Europe. ASEM uključuje 51 državu koja čini 2/3 svetske trgovine i oko 60% svetskog bruto proizvoda, te 2 međunarodne regionalne organizacije. Među zemljama članicama organizacije su Austrija, Nemačka, Indija, Kazahstan, Kina, Poljska, Rusija, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Češka. Samiti organizacije posvećeni su raspravi o pitanjima međunarodnih odnosa, ekonomije, finansija, životne sredine i obrazovanja.