70% vlog za priznavanje kvalifikacij prihajata z Balkana

Za postopke vrednotenja tujega izobraževanja skrbijo na nacionalnem informacijskem centru za priznavanje kvalifikacij Enic-Naric, ki spada pod okrilje ministrstva za izobraževanje, medtem ko je priznavanje izobraževanja za nadaljnje izobraževanje v domeni fakultet.

Od leta 2010 do danes je bilo rešenih okrog 12.000 formalnih vlog za priznavanje oziroma vrednotenje tujega izobraževanja za namen zaposlovanja ter še najmanj dvakrat več podanih informacij organizacijam in posameznikom glede tujih listin o zaključenem izobraževanju, naštevajo na centru. Iz držav nekdanje Jugoslavije prihaja kar 70 odstotkov vlog, pri čemer prevladujejo iz BiH, nato Srbije, Severne Makedonije, Hrvaške in Črne gore. Preostanek je iz drugih delov sveta; prednjačijo Ruska federacija, Ukrajina, Združeno kraljestvo, sosednji Italija in Avstrija, ZDA in Nemčije.

Vložitev formalne vloge za vrednotenje tujega izobraževanja sicer ni obvezna, pojem »nostrifikacija«, ki ga v takšnih primerih še vedno pogosto slišimo, pa v Sloveniji ne uporabljamo že zadnjih 14 let, odkar je prenehal veljati zakon o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval.

Postopek priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje študija temelji na zakonu ter ob upoštevanju nacionalnih, mednarodnih in večstranskih sporazumov, ki jih je ratificirala Slovenija. Za njegovo vodenje je zadolžen pooblaščenec na članici univerze, kamor se kandidat prijavi za študij. V kolikor mu izdajo pozitivni sklep o priznanju tujega izobraževanja, se lahko pod enakimi pogoji kot slovenski študentje, prijavi na študij.

Vir: delo.si