70% zahteva za priznavanje stranih dokumenata o obrazovanju radi zapošljavanja dolaze od stanovnika balkanskih zemalja, a slede Rusija i Ukrajina, tvrdi Enic-Naric centar

Za postupak priznavanja stranih dokumenata o obrazovanju za zapošljavanje u Sloveniji nadležan je Nacionalni informativni centar za priznavanje kvalifikacija Enic-Naric, koji je deo Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta. Prema Enic-Naric centru, od 2010. do 2019. godine priznato je oko 12 hiljada stranih dokumenata o obrazovanju za zapošljavanje. 70% zahteva za priznavanje stranih dokumenata o obrazovanju stiglo je od podnosilaca iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije, Hrvatske i Crne Gore. Slede ih kandidati iz Rusije, Ukrajine, Velike Britanije, Italije, Austrije, SAD-a i Nemačke.

Zauzvrat, priznavanje stranih dokumenata o obrazovanju sa ciljem nastavka obrazovanja u Sloveniji prerogativ je samih obrazovnih ustanova. Postupak priznavanja stranih dokumenata o obrazovanju radi nastavka usavršavanja temelji se na postojećem zakonodavstvu, uzimajući u obzir nacionalne, međunarodne i multilateralne ugovore koje je Slovenija ratifikovala. Za sprovođenje procedure ovlašten je zaposleni strukturne jedinice univerziteta gde je kandidat predao dokumente. U slučaju pozitivne odluke – priznavanja stranih dokumenata o obrazovanju – strani kandidat može se prijaviti pod istim uslovima kao i slovenački kandidati.

Napominjemo da podnošenje zahteva za priznavanje stranih dokumenata o obrazovanju radi nastavka školovanja nije obavezno, a termin „nostrifikacija“ u Sloveniji se ne koristi već 14 godina – od trenutka kada je Zakon o nostrifikaciji stranih dokumenata o obrazovanju izgubio svoju pravnu snagu.

Izvor: delo.si