Izdavačka kuća Univerziteta u Mariboru objavila je monografiju o promociji nove vinske rute i vinskog turizma

Izdavačka kuća Univerziteta u Mariboru objavila je monografiju na temu „Modra Frankinja kao osnova vinskog turizma u Sevnici“ (Po putu modre frankinje: Modra frankinja kao osnova vinskog turizma v Sevnici), koju je uredila doc. dr Jasni Potočnik Topler i prof. Andreja Lisca. Publikacija je nastala kao rezultat Studentskog inovativnog javnog korisnog projekta (ŠIPK) 2016-2020 u kojem su studenti Fakulteta i drugih fakulteta Univerziteta u Mariboru u saradnji sa Odsekom za kulturu, sport, turizam i mlade opštine Sevnica. U okviru projekta započela je priprema nove vinske rute kojom će se promovisati autohtona slovenačka sorta grožđa, Modra Frankinjo.

Vinari, vinogradari, ugostiteljski objekti i ugostiteljstvo, lokalne kulturne i prirodne atrakcije, kao i druga odredišta opštine Sevnica objedinjeni su pod jednim nazivom – „Modra vinska pot“. To je posebno ime koje u slovenačkom jeziku ima dva značenja. Prevedeno doslovno, znači plava boja kožice grožđa. Sa druge strane, pridjev moder može se shvatiti i kao „mudar“ i „odgovoran“.

Monografija „Modra frankinja kao temelj vinskog turizma u Sevnici“ predstavlja opštinu Sevnica, njenu istoriju i znamenitosti, kao i turističku industriju. Publikacija definiše turističku ponudu regije, a vinski turizam i njegove specifičnosti na toj destinaciji detaljno su predstavljene. Takođe je opisan novi vinski put koji povezuje lokalne proizvođače vina sorte Modra Frankinja, kao i restorane i druge ugostiteljske objekte koji koriste grožđe ove sorte kao sastojak svojih jela.

Onlajn dostupna monografija

Izvor: ft.um.si