Дипломката од економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана, Маша Мадон: „Во потрагата по првото работно место ќе ви помогне Центарот за кариера на овој факултет“

Јас би ги посоветувала дипломците – економисти кои бараат работа да покажат смелост и да направат нешто што на прв поглед може да изгледа необично“. Ви предлагаме да го прочитате интервјуто со дипломката од економскиот факултет при Универзитетот во Љубљана, Маша Мадон, направено по повод 100 годишнината на универзитетот во рамките на циклусот „Обука преку очите на поранешните студенти“.