На факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот од Марибор официјално заврши проектот RaST

Со практикумот „Разработка на мобилни смарт апликации со помош на технологијата блокчејн“ на факултетот за електротехника, компјутерски науки и информатика при универзитетот од Марибор официјално заврши проектот RaST – Razvojno središče talentov („Центар за развој на таленти“). Овој проект бил избран во ноември 2017 година од страна на Министерството за образование, наука и спорт од регионот Источна Словенија во рамките на конкурсот „Употреба на флексибилни начини на обука и поддршка на квалитетната професионална ориентација за надарените“. Проектот го кофинансирале Европската Унија со средства од Европскиот социјален фонд и Република Словенија.

Во практикумот земаа учество учениците коишто го поминале изборот од Втората гимназија од Марибор, Средното училиште од Словенска Бистрица, Средното училиште за електротехника и компјутерски науки од Марибор, Гимназијата од Цеље Центар, Образовниот центар од Цеље од Средното училиште за машиноство, мехатроника и медија. Во практикумот исто така земаа учество вработените од Институтот за информатика (Лука Павлич, Мухаммед Турканович, Сашо Каракатич, Тилен Хлиш, Патрик Рек и Саша Брдник) под раководство на професор Луција Брезочник.

Учесниците разработиле мобилна апликација за Android со помош на програмскиот јазик Kotlin и магистралниот систем Firebase. Тие ги проучиле и ги примениле напредните концепции за машинска обука за распознавање на објекти на фотографии и технологијата блокчејн за безбедно и постојано чување на информациите и создавање на уникатни виртуелни криптожетони.

Извор: feri.um.si