Univerzitet u Novoj Gorici postao partner projekta #konS usmerenog ka razvoju naučnih istraživanja

U ponedeljak, 18. novembra 2019, Univerzitet u Novoj Gorici i opština Nova Gorica potpisali su sporazum o saradnji na području promocije naučnih istraživanja i neformalnog obrazovanja naučnika.

Gradonačelnik Nove Gorice dr Klemen Miklavič potpisao je memorandum projekta #konS čime se obavezao da će doprineti stvaranju mogućnosti za održivo i inovativno korištenje novih tehnologija. Ovaj projekat ima za cilj stvaranje boljih uslova za održavanje i razvoj naučnih istraživanja u Sloveniji.

Potpisivanje je održano u sklopu Međunarodnog festivala savremene umetnosti Pixxelpoint u prostorijama Centra za kreativne prakse (tzv. ExDaimond).

Izvor: facebook.com