U toku su prijave za 6. Međunarodnu konferenciju o menadžmentu i organizaciji

U periodu od 11. do 12. juna 2020. održaće se šesta po redu Međunarodna konferencija o menadžmentu i organizaciji „Integrating Organizational Research: Individual, Team, Organizational and Multilevel Perspectives“(Integrisano organizaciono istraživanje: individualne, timske, organizacione i perspektive na više nivoa). Događaj organizuju Ekonomski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Društvo „Slovenačka akademija menadžmenta“ i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Svrha konferencije je proširiti diskusiju o problemima višeslojnog proučavanja pojava u teoriji i u praksi, pridonoseći tako boljem razumevanju rada organizacija, njihovog funkcionisanja i ponašanja radi većeg uspeha. Danas se većina industrijskih istraživanja još uvek sprovodi na individualnom nivou: na nivou određenih lica (organizaciono ponašanje, psihologija organizacije), na timskom nivou (socijalna psihologija, upravljanje poslovnim procesima, upravljanje projektima), na nivou zajednice (strateško upravljanje, organizaciona teorija), međutim, zbog složenosti pojava u društvima, postoji potreba za višeslojnom studijom. Sve više istraživača u svojim analitičkim studijama povezuje različite nivoe, posebno u područjima kao što su upravljanje osobljem, organizaciono ponašanje, menadžment inovacija, grupna obuka itd.

Važni datumi:

  1. rok za podnošenje detaljnih sažetaka radova: 15. februar 2020;
  2. registracija: april-maj 2020.
Službena veb stranica konferencije Registracija i / ili dostavljanje sažetka rada Više iniformacija

Izvor: efnet.si