Наши прeдности

Анализа на документите
на кандидатите и индивидуален
избор на студиските програми

Помош при подготвување на документите
и поддршка во процесот за добивање
на дозвола за престој во Република Словенија

Целосна поддршка во процесот
на запишување – Вие доаѓате пред
самиот почеток на академската година

Брз пристап до сите
информации на едно место

Повеќе од 350 успешно
запишани студенти

Акредитирани курсеви по
словенечки јазик за кандидатите

Искуства на клиенти

Наши партнери

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х

Пријавете се на курс:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

X

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ:Политика за заштита на личните податоци

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

Инсталацијата на ова поле за потврда е неопходна за испраќање на пораки!

х