Academia Maribor partner je Erasmus+ projekta „Korištenje modularnih inovacija u građevinarstvu – modernizacija obrazovanja“

Koledž u Glazgovu (City of Glasgow College, Škotska) bio je domaćin prvog sastanka učesnika projekta Erasmus+ kako bi pripremili nove materijale za obuku iz područja alternativnih metoda građevine. Ovaj projekat ima za cilj modernizaciju kontinuiranog obrazovanja i obuke (AVET) izvan gradilišta i modularnog (OSM) građevinarstva. Sa tim ciljem, projekat razvija inovativni model obuke i sistem kompetencija za razmenu najboljih praksi i pristupa, postizanje zajedničkih pokazatelja u vrednovanju i standardizaciju obrazovanja predavača. Posebna će se pažnja posvetiti digitalizaciji ključnih procesa, kao i ključnim programima, uključujući dekarburizaciju, povećanu energetsku i resursnu efektivnost, sigurnost na radnom mestu i diverzifikaciju radne snage.

Ulaganje u nadnacionalnu mrežu stručnjaka na ovom polju omogućuje ubrzanje panevropskog odgovora na potrebe građevinske industrije u obrazovanju i profesionalnim veštinama. Definisani su sledeći ciljevi projekta: 1) razvoj inovativnog modela obuke i kompetencija utemeljen na preliminarnom pregledu predela EU u modularnoj građevini; 2) privlačenje oko 2.000 studenata; 3) pružanje otvorenih mrežnih obrazovnih resursa (koje su zajedno razvili partneri) kako bi se podržali stručnjaci AVET, uključujući predavače opšte prakse i vebinare, dostupne na jezicima zemalja učesnica; 4) podizanje svesti o primeni modularne prakse građenja, posebno između malih i srednjih preduzeća i mikro preduzeća.

Projekt će se realizovati do februara 2022, a budžet mu je 312 936 evra. Partneri na projektu su Glasgow College (UK); Visoka strukovna škola Academia Maribor (Slovenija); CPU Centar za poslovno obrazovanje (Slovenija); Landesberufsschule Pinkafeld (Austrija); Europski institut za inovativne tehnologije (Nemačka); Holzbau Baden-Württemberg Bildungszentrum (Njemačka); CIFP Construccion Bizkaia (Španija); Škotski inovacioni građevinski centar (Velika Britanija).

Izvor: academia.si