AJPES опублікувало офіційну статистику суб’єктів підприємницької діяльності за 2016 рік

AJPES офіційно опублікувало дані про діяльність словенських компаній, підприємств, кооперативів та підприємців за 2016 рік. Згідно з отриманими цифрами, словенські компанії і підприємці збільшили доходи, чисту додану вартість, чистий прибуток і штат співробітників. Крім операційних результатів, також покращилася платіжна дисципліна. Зростання доходів від продажів обумовлено експортом на ринки ЄС, де продажі компаніями товарів і послуг збільшилися на 7,4%, а підприємцями – на 12,2%, ніж у 2015 році. Сукупний чистий прибуток словенських компаній у 2016 році, порівняно з 2015 роком, збільшився на 70% і склав 3,2 млрд. євро. Аналогічний показник підприємців за той же період виріс на 10% і склав 358 млн. євро. Такі результати свідчать про стабільне зростання економіки Словенії.

Кількість неплатоспроможних суб’єктів підприємницької діяльності у 2016 році, порівняно з минулими роками, помітно скоротилася (на 14,8% порівняно з 2015 роком).

Агентство з питань підготовки юридичних звітів і супутніх послуг (AJPES) опублікувало офіційні підсумкові звіти за 2016 рік, в яких містяться нові оцінки ліквідності S.BON словенських компаній, фірм, підприємців, кооперативів та (вперше) приватних установ.

Рейтингові оцінки AJPES відображають кредитні ризики або ступінь ймовірності банкрутства конкретного суб’єкта підприємницької діяльності впродовж звітного року, а також примусового розрахунку або примусової ліквідації. Суб’єкти підприємницької діяльності, відповідно до моделі S.BON AJPES, розподілені за 10 рейтинговими категоріями з відповідними оцінками – від SB1 (найкраща) до SB10 (найгірша).

Позитивні тенденції в роботі суб’єктів підприємницької діяльності також відображаються у звітних рейтингових оцінках на 2017 рік. Зниження ймовірності дефолту найбільш виражено у словенських господарських компаніях, які працюють на ринку фінансових і страхових послуг, в індустрії гостинності, в сфері водопостачання, в області утилізації побутових і промислових відходів та охорони навколишнього середовища. Позитивні зміни аналітики AJPES також фіксують в сфері транспорту і логістики.

З іншого боку, присутні негативні тенденції в роботі підприємств, пов’язаних з державним управлінням, питаннями безпеки і комунальних послуг. Експерти Агентства відзначають, що в середньому дані негативні тенденції присутні в роботі словенських господарських компаній, пов’язаних з державним управлінням, обороною, соціальним страхуванням, сільським господарством і полюванням. Менш виражені негативні тенденції фіксуються в роботі господарських компаній, пов’язаних зі сферами культури і області енергетики.

Найбільш рентабельні сектора економіки Словенії

Левова частка позитивних рейтингових оцінок (SB1 до SB4) фахівців AJPES на 2017 рік припадає на господарські компанії, що мають в якості основного виду підприємницької діяльності збір, очищення та розподілення води. В рамках цього напрямку хороші оцінки отримали 80% господарських компаній. Далі йдуть компанії, які працюють в сфері юридичних послуг та програмування, соціального страхування і соціальної інфраструктури, де частка позитивних оцінок перевищує 75%. В цих сегментах економіки у 2017 році можна очікувати істотно нижчі ризики неліквідності, ніж в середньому за всіма її галузями.

Значні труднощі і високий ризик дефолту можуть підстерігати компанії, які співробітники AJPES оцінили в межах значень SB8 і SB10. Серед них виділяються компанії, що спеціалізуються на текстильній промисловості, виробництві транспортних засобів і суден, авіаперевезеннях, оскільки серед них частка негативних рейтингових оцінок перевищує 40%. 35-40% негативних оцінок отримали компанії, які працюють в меблевій сфері, виробництві галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри. Далі слідує автомобілебудування, швейне виробництво та цивільне будівництво (приблизно 30% негативних оцінок).

Джерело: delo.si