Akademija Maribor podstiče kreativni potencijal

Centar profesionalnog kreativnog obrazovanja u Sloveniji je, naravno, Ljubljana. Međutim, drugi najveći grad u Sloveniji, Maribor, nudi odlične mogućnosti za buduće fotografe, zvučne inženjere i dizajnere na  Akademiji Maribor.

Akademija priprema studente za osnovne i master studije, a takođe im nudi i kratkoročne programe stručnog obrazovanja. Ovo su pripremni programi od jedne ili dve godine koji su ekvivalentni prvoj godini studija na osnovnim akademskim studijama. Nakon uspešnog završetka obuke, diplomirani studenti mogu odmah započeti profesionalnu karijeru ili nastaviti s školovanjem na drugoj ili trećoj godini akademskih studija.

Akademija Maribor je obrazovna ustanova akreditovana od programa British Higher National Diploma (HND). Ovo znači da je diploma stečena u okviru programa „kratkog ciklusa“ priznata u Velikoj Britaniji, a diplomci mogu nastaviti studije u izabranom pravcu na bilo kojem britanskom univerzitetu.

Akademija obuhvata školu biznisa, školu inženjerstva, školu medijske produkcije. Budućim studentima koji žele da se okušaju na kreativnom polju, skrećemo pažnju na školu medijske produkcije. Ona priprema buduće stručnjake u pet oblasti: audio produkcija, video produkciju, grafički dizajn, veb dizajn i fotografija.

Nastavni plan i program navedenih specijalizacija obuhvata predmete kao što su Uvod u medije, ekonomija, zakonodavstvo i marketinga u medijima, multimedijalne tehnologije i osnove fotografije, kompjuterska grafika, medijska umetnost i vizuelne komunikacije, organizacija medijske proizvodnje i upravljanja, kao i rukovođenje preduzećem. Predavači su stručnjaci koji se aktivno bave proizvodnjom medijskih sadržaja.

Program svakog kursa uključuje obaveznu posetu vodećim kompanijama na tržištu proizvodnje medijskih sadržaja. Studenti direktno komuniciraju sa stručnjacima iz oblasti svoje specijalizacije i posmatraju proces rada iznutra. Program takođe uključuje 800 sati stažiranja u medijskim korporacijama.

U okviru svakog programa postoje takozvana „gostujuća predavanja“. Studenti imaju priliku da komuniciraju sa pozvanim stručnjacima iz oblasti dizajna zvuka, audio produkcije, grafičkog dizajna, veb dizajna i fotografije.

Stoga, do trenutka diplomiranja student će imati dovoljno materijala za portfolio, što je veliki plus za dalje zapošljavanje.

Da bi se prijavili za program škole medijske produkcije, kandidat mora da podnese sertifikat o punom srednjem obrazovanju.

Pošto su svi kursevi na engleskom jeziku, kandidati moraju da potvrde svoj nivo znanja engleskog jezika. Akademija priznaje certifikate ELSA, TOELF IBT, IELTS i FCA. Akademija takođe može da razmotriti još jedan zvanični dokument koji potvrđuje poznavanje jezika.

Oni koji su, već studirali sličan studijski program isti lili slični predmeti mogu biti priznati.

Nakon završetka programa „kratkog ciklusa“, diplomci dobijaju državno priznatu diplomu i prilog diplomi sa detaljnim informacijama o završenom nastavnom programu i profesionalnim veštinama stečenim tokom studija.

Nadamo se da smo vam pomogli da lakše odaberete buduću profesiju i odgovarajuću obrazovnu instituciju. 2TM nastavlja da razgovara sa vama o profesionalnom kreativnom obrazovanju u Sloveniji. U našem sledećem članku ćete saznati gde se u Sloveniji obučavaju profesionalni plesači.

© 2TM d.o.o.