Академијата за танц Alma Mater Europaea овозможува бесплатна подготовка за аудиција

Сите, коишто се заинтересирани за обука на Академијата за танц Alma Mater Europaea, можат да го посетат предавањето бесплатна подготовка за аудиција. Академијата за танц Alma Mater Europaea ве поканува на курс по програмата на предметите „Современи техники на танцот 2“ и „Основи на балетот“.

Пријавите за учество треба да се достават преку веб страната на EVŠ не подоцна од 29-ти февруари 2020 година. Со пријавата треба да биде приложена кратка биографија, да се наведе своето искуство во танците, и да се избере специјалност. Посетата на предавањето за избраните кандидати е задолжително.

Повеќе информации

Извор: sl-si.facebook.com