Akreditiran nov magistrski program Alma Mater Europaea – Študije plesnih umetnosti

S strani Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je bil 28. novembra 2019 akreditiran nov magistrski program Alma Mater Europaea – Študije plesnih umetnosti.

Diplomanti 2. bolonjske stopnje bodo tako pridobili strokovne nazive: magister/magistrica teorije plesnih umetnosti ali magister/magistrica sodobne koreografije ali magister/magistrica profesor plesne pedagogike.

Vir: sl-si.facebook.com