Актуелни отворени работни места во словенечките компании

Помеѓу избраните нови работодавачи се најдоа следните: Azul d.o.o., Dega sistemi d.o.o., Golte d.o.o., Inpro d.o.o. Novo mesto, Spar Slovenija d.o.o., Šumer d.o.o., Zlatarna Celje, PE Radisson Blu Plaza Hotel.

Администратор во хотел (м/ж)

Работодавач: Azul d.o.o.

Потребни вештини:

 1. работни искуство од една до три години,
 2. минимум средно стручно образование,
 3. одлично владеење на англискиот јазик (зборување и пишување), познавањето на други странски јазици се смета за предност,
 4. подготвеност за работа: во смени,
 5. познавање од компјутери,
 6. лични карактеристики: комуникативност, љубезност, учтивост, уредност, прецизност, одговорност, самостојност, самоиницијативност.

Договор на определено време. Пробен период – три месеци.

Место на работа: Крањ.

Вашата пријава можете да ја доставите по следната електронска адреса: kadri@le-tehnika.si.

Сметководител (м/ж)

Работодавач: Dega sistemi d.o.o.

Потребни вештини:

 1. минимум средно стручно образование („Економија“),
 2. одлично познавање на алатката MS Office (познавање на работа со Excel) или програмата MINIMAX (пожелно),
 3. познавање на Република Словенија,
 4. минимум три години работно искуство на оваа позиција,
 5. желба за учење,
 6. прецизност,
 7. желба за работа со податоци.

Договор на неопределено време. Пробен период – три месеци.

Место на работа: Марибор.

Огласот за работа е валиден до 08-ми ноември 2019 година.

Масер (м/ж)

Работодавач: Golte d.o.o.

Потребни вештини:

 1. работно искуство до една година,
 2. средно стручно образование,
 3. познавање минимум на еден странски јазик,
 4. комуникативност и учтивост,
 5. позитивност,
 6. љубезност,
 7. енергичност,
 8. самоинициативност.

Договор на определено време. Полно работно време. Сменско работење.

Место на работа: велнес-центар во хотелот Golte.

Огласот за работа е валиден до 16-ти октомври 2019 година.

Вашата пријава можете да ја доставите на следната електронска адреса: irena.navodnik@golte.si.

Помошник келнер (м/ж)

Работодавач: Zlatarna Celje, PE Radisson Blu Plaza Hotel

Потребни вештини:

 1. работно искуство не е потребно,
 2. средно стручно образование,
 3. способност за правење пресметки, проценти, данок,
 4. основно познавање на словенечкиот и англискиот јазик.

Договор на определено време со можност за склучување на договор на неограничено време. Полно работно време.

Место на работа: Љубљана.

Огласот за работа е валиден до 07-ми ноември 2019 година.

Торговски претставник (м/ж)

Работодавач: Inpro d.o.o. Novo mesto

Потребни вештини:

 1. високо образование од областа на трговијата (пожелно),
 2. минимум две години работно искуство од областа на продажбата,
 3. организациски способности,
 4. сериозност и одговорност,
 5. убедителност,
 6. познавања од водење на преговори,
 7. желба за тимска работа,
 8. добро познавање на современите информациски и комуникациски технологии,
 9. активно познавање на англискиот јазик,
 10. подготвеност за работа на терен,
 11. возачка дозвола В категорија.

Можност за дополнителни обуки и долгорочно вработување. Можност за напредување во кариерата.

Место на работа: Ново Место.

Огласот за работа е отворен до 31-ви октомври 2019 година.

Пријавите со биографијата и документите можете да ги доставите на следната електронска адреса: splosne.sluzbe@inpro.pro.

Оператор на компјутерски нумерички управувана машина – стругар (м/ж)

Работодавач: Šumer d.o.o.

Потребни вештини:

 1. средно или високо стручно образование,
 2. работно искуство од една до три години,
 3. одговорност,
 4. лојалност на компанијата,
 5. подготвеност за работа во тим,
 6. оперативност,
 7. позитивен однос кон промени.

Полно работно време. Договор на неопределено време. Пробен период – три месеци. Можност за дополнителни обуки.

Место на работа: Цеље.

Огласот за работа е валиден до 15-ти октомври 2019 година.

Пријавите со биографијата и документите треба да се достават на следната електронска адреса: kadri@sumer.si.

Продавач – Spar Velenje (м/ж)

Работодавач: Spar Slovenija d.o.o.

Потребни вештини:

 1. средно стручно образование („Торговија“ или поинаква специјалност),
 2. познавање на работа во продавница (пожелно работно искуство),
 3. желба за работа со луѓе,
 4. комуникативност.

Договор на неопределено време со пробен период. Вработување во успешна меѓународна компанија.

Место на работа: Велење.

Огласот за работа е валиден до 13-ти октомври 2019 година.

Пријавата со биографија и документи се доставува на следната електронска адреса: zaposlitevspar@spar.si.

Извор: optius.com