Актуелни отворени работни места во словенечките компании

Помеѓу избраните нови работодавачи се најдоа следните: Comita d. d., Deichmann d.o.o., Jantar d.o.o., Kuehne + Nagel, globalni logistični servis, d.o.o., Preis Sevnica d.o.o., Sava Turizem d. d., VI-JA d.o.o.

Продавач (м/ж)

Работодавач: Deichmann d.o.o.

Потребни квалификации:

 1. комплетно средно стручно образование,
 2. комуникативност,
 3. флексибилност спретност,
 4. познавање на работа со клиенти,
 5. тимски дух и позитивност.

Работно време (30 часа неделно). Перспектива за личен и професионален развој.

Место на работа: Крањ.

Овој оглас е валиден до 14-ти ноември 2019 година.

C# .NET девелопер/девелопер на апликации за мобилни телефони за Android и iOS (м/ж)

Работодавач: Jantar d.o.o.

Потребни квалификации:

 1. една до три години работно искуство,
 2. познавање на C# .NET и алатките Microsoft Visual Studio (Xamarin), JavaScript (jQuery, jQuery UI), HTML, CSS, Web services (REST), XML, JSON, QL (MS SQL, Oracle, MySQL, SQLite),
 3. активно познавање на англискиот јазик,
 4. подготвеност за тимска работа,
 5. возачка дозвола и В категорија.

Полно работно време. Договор за работа на неопределено време. Пробен период од три месеци. Перспектива за личен и професионален развој.

Место на работа: село Накло.

Овој оглас е активен до 04-ти декември 2019 година.

Логистика (м/ж)

Работодавач: Kuehne + Nagel, globalni logistični servis, d.o.o.

Потребни квалификации:

 1. една до три години работно искуство во магацин,
 2. способност за тимска работа,
 3. флексибилност,
 4. дисциплинираност и прецизност,
 5. самостојност и висок степен на одговорност,
 6. вешти раце и добра моторика.

Работа во две смени. Договор за работа на неопределено време. Пробен период од три месеци.

Место на работа: село Згорни Брник.

Пријавите со биографијата треба да се достават најкасно до 22-ри ноември 2019 година на следната електронска адреса: knadriatic.hr@kuehne-nagel.com и задолжително да биде наведено во полето Тема: Skladiščnik.

Инженер-заварувач (м/ж)

Работодавач: Preis Sevnica d.o.o.

Потребни квалификации:

 1. високо образование („Машинство“),
 2. три години работно искуство на ваква позиција,
 3. специјализација EWE, IWE,
 4. активно или пасивно познавање на англиски и/или германски јазик,
 5. познавање на MS,
 6. возачка дозвола и В категорија,
 7. високо ниво на мотивација за работа и насоченост кон добар резултат.

Договор за работа на неопределено време. Пробен период од шест месеци. Бонуси.

Место на работа: Севница.

Овој оглас е активен до 20-ти ноември 2019 година.

Пријавите заедно со биографијата и документите треба да се достават на следната електронска адреса: mojca.zakosek@preisgroup.com.

Масер (м/ж)

Работодавач: Sava Turizem d. d.

Потребни квалификации:

 1. средно стручно образование од областа на здравството или некоја друга слична и соодветна гранка,
 2. една до три години работно искуство,
 3. поминат курс за основи на масажата,
 4. пасивно познавање на два острански јазици,
 5. комуникативност,
 6. љубезност,
 7. спретност,
 8. професионализам,
 9. вештини за продажба,
 10. познавање на пазарот на услуги.

Полно работно време. Времено вработување. Пробен период од три месеци.

Место на работа: Terme Ptuj.

Овој оглас е активен до 15-ти ноември 2019 година.

Конструктор-девелопер на машини и апарати (м/ж)

Работодавач: VI-JA d.o.o.

Потребни квалификации:

 1. високо образование („Машинство“),
 2. три години работно искуство во областа на разработката на изработки и апарати,
 3. добро познавање на англискиот или германскиот јазик,
 4. познавање на работа со компјутер и користење на програмата 3-D-Solidworks или други тродимензионални програми,
 5. иновативноност,
 6. самоиницијативност,
 7. прецизност.

Договор за работа на неопределено време. Пробен период три месеци.

Место на работа: Жаљце.

Овој оглас е активен до 17-ти ноември 2019 година.

Специалист за обезбедување на квалитет во проектите (м/ж)

Работодавач: Comita d. d.

Потребни квалификации:

 1. високо образование (магистер, доктор на науки),
 2. искуство со имплементирање на системите за управување со стандардите ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
 3. возачка дозвола В категорија,
 4. познавање на англиски јазик,
 5. пожелно познавање на руски и српски јазик,
 6. подготвеност за службени патувања низ Европа, Русија, Турција и Србија.

Динамична работа на меѓународни проекти. Можност за дополнителна обука. Перспектива за личен и професионален развој.

Место на работа: Крањ.

Овој оглас е активен до 15-ти ноември 2019 година.

Извор: optius.com