Актуелни отворени работни места во словенечките компании

Помеѓу избраните нови работодавачи се најдоа следните: Inel d.o.o., Jantar d.o.o., Lek d. d., Preis Sevnica d.o.o., Radegost d.o.o.

Програмер C# (м/ж)

Работодавач: Inel d.o.o.

Потребни квалификации:

 1. минимум високо образование („Информатика и компјутерски науки“),
 2. работно искуство во областа од 2 години,
 3. добро познавање на .NET програмерскиот јазик C#,
 4. познавање на комуникациските технологии (сериската, TCP/IP),
 5. познавање минимум на една релациска база на податоци,
 6. добро концептуално познавање на програмирањето и практично искуство,
 7. умеење да се работи во тим,
 8. независност,
 9. креативност и самоиницијативност,
 10. основно познавање на словенечкиот и англискиот јазик,
 11. возачка дозвола и В категорија.

Работа во млад иноваторски колектив. Перспектива за професионален развој. Вработување на полно работно време.

Место на работа: Цеље.

Овој оглас е отворен до 15-ти декември 2019 година.

Келнер (м/ж)

Работодавач: Radegost d.o.o.

Потребни квалификации:

 1. средно или високо образование,
 2. работно искуство од една година,
 3. работно искуство од оваа област,
 4. желба за работа со луѓе,
 5. комуникативност,
 6. сериозност и одговорност.

Пријатна работна средина. Конкурентна плата. Договор за вработување на неопределено време. Пробен период од три месеци. Распоред на работа – по договор. Вработување на полно работно време.

Место на работа: Крањска Гора.

Овој оглас е отворен до 15-ти декември 2019 година.

Заварувач со аргон (м/ж)

Работодавач: Preis Sevnica d.o.o.

Потребни квалификации:

 1. средно стручно образование,
 2. една година работно искуство на ваква работна позиција со примена на методите TIG – 141 и MAG – 135.

Договор за работа на неопределено време. Пробен период од три месеци. Бонуси.

Место на работа: Севница.

Овој оглас е отворен до 28-ми ноември 2019 година. Пријавите со резимето со наведување на работното искуство се доставува на следната електронска адреса: mojca.zakosek@preisgroup.com со напомена „VARILEC TIG“.

Експерт за IТ-услуги – наредна аналитика (м/ж)

Работодавач: Lek d. d.

Потребни квалификации:

 1. високо образование („Информациски технологии“ или друга соодветна специјалност),
 2. седум години работно искуство во областа на IТ – управувањето со глобалните IТ-проекти и иницијативи,
 3. основно познавање на англискиот јазик,
 4. добри вештини за комуникации,
 5. активност,
 6. самоиницијативност,
 7. способност за работа на глобално ниво.

Вработување на неопределено време. Пробен период од шест месеци.

Место на работа: Љубљана.

Овој оглас е отворен до 01-ви декември 2019 година. Пријавата со резимето на словенечки и англиски јазик со укажување на работното искуство треба да се достави на следната веб адреса: lek.si.

C# .NET девелопер / девелопер на мобилни апликации за Android и iOS (м/ж)

Работодавач: Jantar d.o.o.

Потребни квалификации:

 1. една до три години работно искуство,
 2. познавање на C# .NET и алатките Microsoft Visual Studio (Xamarin), JavaScript (jQuery, jQuery UI), HTML, CSS, Web services (REST), XML, JSON, QL (MS SQL, Oracle, MySQL, SQLite),
 3. активно познавање на англискиот јазик,
 4. подготвеност за тимска работа,
 5. возачка дозвола и В категорија.

Вработување на полно работно време. Договор за работа на неопределено време. Пробен период од три месеци. Перспектива за личен и професионален развој.

Место на работа: село Накло.

Овој оглас е отворен до 04-ти декември 2019 година.

Извор: optius.com