Актуелни отворени работни места во словенечките компании

Помеѓу избраните нови работодавачи се најдоа следните: Inel d.o.o., Inoteh d.o.o., Intersport ISI, d.o.o., Makarončki d.o.o., Preis Sevnica d.o.o., Radegost d.o.o., Spit d.o.o. Nova Gorica.

Проектант на градежни конструкции, специјалист по статика на градби (м/ж)

Работодавач: Spit d.o.o. Nova Gorica

Потребни вештини:

 1. високо образование (доктор на науки),
 2. пожелно работно искуство од една до три години,
 3. познавање на англиски јазик,
 4. пожелно – познавање на работа со програмите за компјутерска структурна анализа на конструкции: SCIA Engineer, Sofistik, Tower или некои други, ACAD, Allplan, ADS, Prosteel, и така натаму,
 5. познавање на MS Word, MS Excel.

Овој оглас е отворен до 1 јануари 2020 година.

Инженер-завараувач (м/ж)

Работодавач: Preis Sevnica d.o.o.

Потребни вештини:

 1. високо образование („Машинство“),
 2. три години работно искуство на слична работна позиција,
 3. специјализација EWE, IWE,
 4. активно или пасивно познавање на англискиот и/или германскиот јазик,
 5. познавање на MS,
 6. возачка дозвола и В категорија,
 7. висока мотивација за работа и насоченост кон постигнување на добри резултати.

Договор за работа на неопределено време. Пробен период од шест месеци. Бонуси.

Место на работа: Севница.

Овој оглас е отворен до 02. јануари 2020 година. Пријавите со биографија и документите треба да се достават на следната електронска адреса: mojca.zakosek@preisgroup.com.

Техничар-монтажер (м/ж)

Работодавач: Inoteh d.o.o.

Потребни вештини:

 1. средно стручно-техничко образование („Машинство“, „Мехатроника“),
 2. пет години работно искуство,
 3. возачка дозвола и В категорија,
 4. добро познавање на англискиот или германскиот јазик,
 5. познавање од компјутери (MS Office),
 6. подготвеност за дополнителна стручна обука, која што ја обезбедува работодавачот (тука вклучувајќи и обука во странство),
 7. висока мотивираност,
 8. вешти раце,
 9. организаторски способности,
 10. прецизност,
 11. перспективност,
 12. самостојност во работењето,
 13. позитивна мисла.

Динамична работна средина. Договор за работа на неопределено време. Пробен период од шест месеци. Полно работно време.

Место на работа: село Бистрица, Драви.

Овој оглас е отворен до 17-ти декември 2019 година.

Готвач (м/ж)

Работодавач: Makarončki d.o.o.

Потребни вештини:

 1. пожелно работно искуство од една до три години,
 2. соодветно образование,
 3. самостојност,
 4. спретност,
 5. одговорност.

Договор за работа на неопределено време. Пробен период од два месеци. Полно работно време.

Место на работа: Љубљана, регион Шишка.

Овој оглас за работа е отворен до 02. јануари 2020 година.

За повеќе информации јавете се на следниот телефонски број: 040 218 203 (Смаил Омерчич).

Продавач (м/ж)

Работодавач: Intersport ISI, d.o.o.

Потребни вештини:

 1. работно искуство до една година,
 2. средно професионално образование („Трговија“ или било која друга специјалност),
 3. пожелно познавање на спортска опрема,
 4. желба за работа со клиенти,
 5. комуникативност,
 6. умешност да им се излезе во пресрет на купувачите.

Договор за работа на определено време – една година. Пробен период три месеци. Полно работно време.

Место на работа: Камник.

Овој оглас е отворен до 20-ти декември 2019 година.

Програмер C# (м/ж)

Работодавач: Inel d.o.o.

Потребни вештини:

 1. минимум високо образование („Информатика и компјутерски науки“ или соодветно работно искуство),
 2. работно искуство од две години,
 3. добро познавање на .NET јазикот за програмирање C#,
 4. познавање на комуникациски технологии (сериска, TCP/IP),
 5. познавање на минимум една релциска база на податоци,
 6. добро концептуално познавање на програмировањето и практично искуство,
 7. способност за тимска работа,
 8. независност,
 9. креативност и самоиницијативност,
 10. основно познавање на словенечкиот и англискиот јазик,
 11. возачка дозвола и В категорија.

Работа во млад иновативен колектив. Перспектива за професионален раст. Полно работно време.

Место на работа: Цеље.

Огласот е отворен до 15-ти декември 2019 година.

Келнер (м/ж)

Работодавач: Radegost d.o.o.

Потребни вештини:

 1. средно или високо образование,
 2. работно искуство до една година,
 3. работно искуство на слична должност,
 4. желба за работа со луѓе,
 5. комуникативност,
 6. сериозност и одговорност.

Пријатна работна средина. Конкурентна плата. Договор за работа на неопределено време. Пробен период од три месеци. Распоред за работа по договор. Полно работно време.

Место на работа: Крањска Гора.

Овој оглас е отворен до 15-ти декември 2019 година.

Извор: optius.com