Актуелни отворени работни места во словенечките компании

Помеѓу избраните нови работодавачи се најдоа следните: Belimed d.o.o., Intersport ISI d.o.o., Kobal Transporti d.o.o., Makarončki d.o.o., Preis Sevnica d.o.o., Skupina Impol, Spit d.o.o. Nova Gorica.

Продавач (м/ж)

Работодавач: Intersport ISI d.o.o.

Потребни вештини:

 1. средно стручно образование („Трговија“),
 2. работно искуство до една година,
 3. пожелно познавање на спортските производи,
 4. желба за работа со клиенти,
 5. комуникативност,
 6. способност да се земаат во предвид желбите и потребите на купувачите.

Договор за работа на определено време. Пробен период од три месеци. Вработување на полно работно време.

Место на работа: Врхник.

Овој оглас е отворен до 05-ти јануари 2020 година.

Инженер-програмер (м/ж)

Работодавач: Belimed d.o.o.

Потребни вештини:

 1. високо техничко образование – специјалност „Електротехника“, „Електроника“ („Автоматика“),
 2. работно искуство во сферата на програмирањето во автоматиката (Siemens S7, TIA Portal), познавање на Siemens WinCC / WinCC flex,
 3. работно искуство во машиноството и фармацевтската индустрија ќе се семата за предност,
 4. одличното познавање на англискиот и германскиот јазик се смета за предност,
 5. подготвеност за службени патувања (најчесто во Швајцарија),
 6. флексибилност и високо ниво на мотивираност.

Договор за работа на неопределено време. Пробен период од три месеци.

Место на работа: Гросупље.

Овој оглас е отворен до 05-ти јануари 2020 година.

Автомеханичар (м/ж)

Работодавач: Kobal Transporti d.o.o.

Потребни вештини:

 1. средно стручно образование („Машиноство“, „Механика“ или слична специјалност специјалност која што би била соодветна),
 2. основно познавање на автомобилска електрика,
 3. возачка дозвола и В или С категорија,
 4. работно искуство од една до три години,
 5. внимателност,
 6. прецизност,
 7. самостојност.

Договор за работа на неопределено време. Пробен период од три месеци. Вработување на полно работно време.

Место на работа: Љубљана.

Овој оглас е отворен до 10-ти јануари 2020 година. За повеќе информации јавете се на следниот телефонски број: 040 192 066. Пријавите со биографијата и документите треба да се достават на следната електронска адреса: kadrovska@kobaltransporti.si.

Технолог (м/ж)

Работодавач: Skupina Impol

Потребни вештини:

 1. високо техничко образование („Металургија“, „Наука за материјалите“, „Машинство“),
 2. возачка дозвола В категорија,
 3. познавање на англискиот или германскиот јазик,
 4. познавање на MS Office,
 5. минимум три години работно искуство.

Договор за работа на определено време од една година. Вработување на полно работно време.

Место на работа: Словенскоа Бистрица.

Овој оглас е отворен до 06-ти јануари 2020 година. За повеќе информации јавете се следниот телефонски број: 02 845 39 17 (Бригита Јухарт Лесник).

Проектант на градежни конструкции, специјалист по статика на објекти (м/ж)

Работодавач: Spit d.o.o. Nova Gorica

Потребни вештини:

 1. високо образование (доктор на науки),
 2. пожелно работно искуство од една до три години,
 3. познавање на англиски јазик,
 4. пожелно – познавање на работа со програми за компјутерска структурна анализа на конструкции: SCIA Engineer, Sofistik, Tower или слични, ACAD, Allplan, ADS, Prosteel, и така натаму,
 5. способност за користење на MS Word, MS Excel.

Овој оглас е отворен до 01 јануари 2020 година.

Инженер-заварувач (м/ж)

Работодавач: Preis Sevnica d.o.o.

Потребни вештини:

 1. високо образование („Машиноство“),
 2. три години работно искуство на ваква должност,
 3. специјализација EWE, IWE,
 4. активно или пассивно познавање на англискиот и/или германскиот јазик,
 5. познавање на MS,
 6. возачка дозвола и В категорија,
 7. висока мотивираност за работа и насоченост кон добри резултати.

Договор за работа на неопределено време. Пробен период од шест месеци. Бонуси.

Место на работа: Севница.

Овој оглас е отворен до 02 јануари 2020 година. Пријавите со биографија и документите треба да се достават на следната електронска адреса: mojca.zakosek@preisgroup.com.

Готвач (м/ж)

Работодавач: Makarončki d.o.o.

Потребни вештини:

 1. пожелно работно искуство од една до три години,
 2. соодветно образование,
 3. самостојност,
 4. спретност,
 5. одговорност.

Договор за работа на неопределено време. Пробен период од два месеци. Вработување на полно работно време.

Место на работа: Љубљана, регион Шишка.

Овој оглас е отворен до 02 јануари 2020 година.

За повеќе информации јавете се на следниот телефонски број: 040 218 203 (Смаил Омерчич).

Извор: optius.com