Актуелни отворени работни места во словенечките компании

Помеѓу избраните нови работодавачи се најдоа следните: FAB d.o.o., Kavarna Studenec d.o.o., Krka d. d., Naton d.o.o., Odelo Slovenija d.o.o., Quadro d.o.o.

Референт за контрола в одделот за финансиска контрола (м/ж)

Работодавач: Odelo Slovenija d.o.o.

Потребни вештини:

 1. минимум – високо образование (бакалавр) – специјалност „Економија“ (пожелна специјализација: сметководствено работење/ревизија/финансии),
 2. добро познавање на англискиот јазик,
 3. одлично познавање и вештини при користење на компјутерските инструменти MS Office (но пред се, Excel),
 4. организираност, аналитички начин на размислување,
 5. умешност за решавање на сложени задачи.

Место на работа: Преболде. Овој оглас за работа е отворен до 10-ти февруари 2020 година.

Масер (м/ж)

Работодавач: Krka d. d.

Потребни вештини:

 1. средно или средно стручно образование,
 2. сертификат за професионална квалификација за масер,
 3. работно искуство со примена на различни типови и техники на масажа,
 4. познавање на еден странски јазик.

Договор за работа на определено време со можност за потпишување на договор на неопределено време.

Место на работа: Доленски Топлици.

Пријавите со резимето и документите треба да се достават не подоцна од 23-ти февруари 2020 година на следната електронска адреса: zaposlitev.tk@terme-krka.si.

За повеќе информации јавете се на следниот телефонски број: (07) 331 91 70 или посетете ја следната веб страна:

Работник во услужна дејност (м/ж)

Работодавач: Kavarna Studenec d.o.o.

Потребни вештини:

 1. пожелно работно искуство, но не е задолжително,
 2. желба за работа со луѓе,
 3. комуникативност,
 4. љубезност.

Работа на полно работно време или на делумно – по договор.

Место на работа: Љубљана, регион Иг. Овој оглас за работа е валиден до 26-ти февруари 2020 година.

За повеќе информации јавете се на следниот телефонски број: 041 326 789 (Јанез) или посетете ја следната веб страна:

Готвач (м/ж)

Работодавач: Quadro d.o.o.

Потребни вештини:

 1. средно стручно образование,
 2. работно искуство од една до три години,
 3. самосвест и самостојност,
 4. способност за тимска работа,
 5. возачка дозвола и В категорија.

Полно работно време. Договор за работа на определено време. Можност за склучување на договор за работа на неопределено време. Перспектива за кариерен напредок. Пробен период од еден месец.

Место на работа: Марибор. Овој оглас за работа е валиден до 26-ти февруари 2020 година.

Специалист за техничка поддржка на корисници (м/ж)

Работодавач: FAB d.o.o.

Потребни вештини:

 1. високо образование (бакалавр),
 2. работно искуство до една година,
 3. слободно користење на Windows, познавање на компјутерска техника,
 4. многу добро познавање на англискиот и германскиот јазик (писмено и усно).

Распоред на работа: од понеделник до петок од 08:00-17:00 часот во просториите на FAB d.o.o., Водоводна цеста, 101, Љубљана или 4 часа, од понеделник до петок од 09:00-13:00 часот. Вештини за програмирање не се бараат. Договор за работа на определено време. Пробен период од шест месеци. Плата: 2000-2500 евра бруто на месец.

Место на работа: Љубљана. Овој оглас за работа е валиден до 12-ти февруари 2020 година.

Пријавите со резимето и документите треба да се достават на следната електронска адреса: support@fab-online.com.

Бизнис-секретар (м/ж)

Работодавач: Naton d.o.o.

Потребни вештини:

 1. средно или средно стручно образование,
 2. комуникативност, желба за тимска работа,
 3. самостојност во работата и самоиницијативност,
 4. спретност, доследност и самоорганизираност,
 5. одговорен однос кон работата,
 6. познавање на англискиот јазик,
 7. добро познавање на вештините Microsoft Office, Excel, Outlook,
 8. пожелно работно искуство од најмалку една година.

Договор за работа на определено или неопределено време. Пробен период од шест месеци. Полно работно време.

Место на работа: Камник.

Пријавите со резимето и документите треба да се достават најдоцна до 13-ти февруари 2020 година на следната електронска адреса: isp@isp.si.

Извор: optius.com