Актуелни отворени работни места во словенечките компании

Помеѓу избраните нови работодавачи се најдоа и следните: Adriaticus d.o.o., Dulcis Gourmet d.o.o., GEA VIPOLL d.o.o., INTEC TIV d.o.o., Iskra Mehanizmi d.o.o., Lek d.d., Merkur Trgovina d.o.o., Termotehnika d.o.o.

Секретар (ж)

Работодавач: Adriaticus d.o.o.

Потребни вештини:

 1. високо или средно стручно образование,
 2. работно искуство до една година,
 3. течно и културно говорење,
 4. основно познавање не инструментите за програмирање,
 5. четири до шест часа работа на ден.

Распоред на работа – по договор. Времено вработување со еден месец пробен период.

Место на работа: Цеље.

Огласот за работа е отворен до 22-ри септември 2019 година.

Пријавите за огласот заедно со биографијата и документите се доставуваат на следната електронска адреса: international@ro-sa.eu.

Технолог-девелопер (м/ж)

Работодавач: INTEC TIV d.o.o.

Потребни вештини:

 1. работно искуство од една година до три години,
 2. Познавање на хемиските процеси и хемиските технологии,
 3. минимум високо стручно образование во областа „Хемија“ (магистер, доктор на науки),
 4. одлично познавање на MS Office,
 5. одлично познавање на англиски јазик,
 6. самостојност во работатата,
 7. самоиницијативност,
 8. развиени комуникативни вештини,
 9. способност за тимска работа.

Договор на неопределено  време. Пробниот период трае шест месеци. Вработување на полно работно време. Можност за доквалификации. Има перспектива за напредок во кариерата.

Место на работа: Крањ.

Огласот за работа е отворен до 09-ти октомври 2019 година.

Заварувач (м/ж)

Работодавач: GEA VIPOLL d.o.o.

Потребни вештини:

 1. работно искуство од една година до три години,
 2. познавање на методот TIG за заварување на метал,
 3. подготовка на елементите за заварување и заварување,
 4. умеење да се читаат планови или технички цртежи,
 5. обезбедување на квалитет на завршените работи,
 6. исполнување на автоматско управување според техничките цртежи,
 7. исполнување на други работни обврски и задачи по наредба на одговорното лице,
 8. исполнување на задачите во согласност со системот за обезбедување на квалитет.

Времено вработување со можност за склучување на договор на неопределено време. Можност за дополнителни обуки и повишување на квалификациите. Полно работно време.

Место на работа: село Крижевци при Љутомер.

Огласот за работа е отворен до 09 октомври 2019 година.

Работник во производство (м/ж) – пет отворени работни места

Работодавач: Iskra Mehanizmi d.o.o.

Потребни вештини:

 1. основно образование,
 2. работно искуство во производство,
 3. прецизност,
 4. вешти раце,
 5. самоиницијативност,
 6. систематичност,
 7. сериозност.

Работење во две смени, од кандидатите се очекува подготвеност за работа во три смени. Постои можност за личен и професионален развој.

Место на работа: Камник.

Огласот за работа е отворен до 10 октомври 2019 година.

За повеќе информации на следниот телефонски број: (04) 53 55 337.

Консултант за продажба (м/ж) – ТЦ Меркур Брежице

Работодавач: Merkur Trgovina d.o.o.

Потребни вештини:

 1. минимум средно стручно образование („Трговија“ или слична специјалност),
 2. минимум шест месеци работно искуство од областа на продажбата,
 3. познавање на продажба на мало,
 4. познавање на градежните материјали,
 5. познавање на работа со клиенти,
 6. самоиницијативност,
 7. комуникативност,
 8. вештини за работа со луѓе,
 9. вештост,
 10. умеење да се користат основните компјутерски програми (Word, Excel, Outlook – основни вештини),
 11. подготвеност за постојани обуки и повишување на квалификациите.

Вработување на неопределено време со пробен период. Благопријатна работна средина.

Место на работа: Брежице.

Огласот за работа е отворен до 30 септември 2019 година.

Пријавите за огласот заедно со биографијата и документите се доставуваат на следната електронска адреса: zaposlitev@merkur.si.

Комерцијалист, Место на работа на терен (м/ж)

Работодавач: Termotehnika d.o.o.

Потребни вештини:

 1. работно искуство од една година до 3 години,
 2. средно стручно образование (техничка или економска специјалност),
 3. познавање од областа на автомобилските уреди,
 4. самостојност,
 5. организираност,
 6. комуникативност,
 7. возачка дозвола В категорија,
 8. пожелно е кандидатот да живее во регионот Приморје.

Полно работно време. Договор за вработување на неопределено. Можност за дополнителни обуки. Конкурентна плата. Има перспектива за напредок во кариерата.

Место на работа во регионот Приморје.

Огласот за работа е отворен до 26 септември 2019 година.

Готвач (м/ж)

Работодавач: Dulcis Gourmet d.o.o.

Потребни вештини:

 1. стручно образование,
 2. минимум две години работно искуство,
 3. способност за тимска работа,
 4. флексибилност и иновативност,
 5. позитивен однос кон работата,
 6. внимателност,
 7. вештина.

Полно работно време. Времено вработување. Пробен период од два месеци. Можност за склучување на договор на неопределено време. Можност за дополнителни обуки.

Место на работа: Љубљана.

Огласот за работа е отворен до 25 септември 2019 година.

Директор за испорака во Словенија, на нецеленасочени пазари во Израел и Украина (м/ж)

Работодавач: Lek d.d.

Потребни вештини:

 1. високо образование (дипломец, магистер) од областа на фармацијата, хемијата, економијата или од други аналогни специјалности,
 2. седум години искуство во областа на испораката,
 3. течно познавање на англискиот јазик, пожелно познавање на втор странски јазик,
 4. сериозност,
 5. прецизност,
 6. способност да се постават приоритети,
 7. способност за работа во глобална организација.

Полно работно време. Вработување на неопределено време. Пробен период шест месеци.

Место на работа: Љубљана.

Огласот за работа е отворен до 15 септември 2019 година.

Пријавите со биографијата на англиски и словенечки јазик треба да се достават на следната адреса: lek.si.

Извор: optius.com