Актуелни отворени работни места за студенти

Услужна дејност (м/ж)

Потрбни вештини:

 1. работно искуство,
 2. комуникативност,
 3. желба за работа со луѓе.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 6,00 евра на час нето, 7,10 евра на час бруто. Распоред на работа: во смени. Долгорочно вработување.

Место на работа: Љубљана.

Број на отворени работни места: три.

Продажба (м/ж)

Опис на отворниот оглас : работа во продавница за обувки.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 5,07 евра на час нето, 6,00 евра на час бруто. Распоред на работа: во смени. Долгорочно вработување.

Место на работа: Марибор, регион Подравје.

Број на отворени работни места: едно.

Предавање (м/ж)

Опис на отворниот оглас : предавање на англиски јазик на возрасни.

Потрбни вештини:

 1. искуство во предавање на возрасни,
 2. перспективност,
 3. комуникативност.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 9,29 евра на час нето, 11,00 евра на час бруто. Распоред на работа: прва смена. Долгорочно вработување.

Место на работа: Нова Горица, регион Гориција.

Број на отворени работни места: едно.

Медицинска сестра (м/ж)

Опис на отворниот оглас : работење како медицинска сестра во поликлиника.

Потрбни вештини:

 1. пожелно завршено високо образование по оваа специјалност.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 7,60 евра на час нето, 9,00 евра на час бруто. Распоред на работа: во смени. Долгорочно вработување.

Место на работа: Шкоф Лока, регион Горењска.

Број на отворени работни места: едно.

Маркетинг (м/ж)

Потрбни вештини:

 1. полнолетност,
 2. добро познавање на италијанскиот јазик.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 6,76 евра на час нето, 8,00 евра на час бруто. Платен превоз. Распоред на работа: во смени. Долгорочно вработување.

Место на работа: Липице, регион Гориција.

Број на отворени работни места: едно.

Работа со деца, аниматор (м/ж)

Опис на отворниот оглас : одржување на детски спортско-анимациски настани.

Потрбни вештини:

 1. енергичност,
 2. флексибилност,
 3. подготвеност за нови предизвици,
 4. желба за работа со деца.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 8,60 евра на час нето, 10,18 евра на час бруто. Распоред на работа: за викендите. Долгорочно вработување.

Место на работа: Постојне, регион Нотрањско Крашка.

Број на отворени работни места: две.

Дегустација (м/ж)

Опис на отворниот оглас: одржување на дегустации на млечни производи и палета на сирења; работење пред се за викенди и (периодично) за работни денови.

Потрбни вештини:

 1. комуникативност,
 2. сигурност,
 3. одговорност.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 5,92 евра на час нето, 7,00 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Мурска Собота, регион Помурје.

Број на отворени работни места: четири.

Основен линк: studentski-servis.com