Актуeлни отворени работни места за студенти

Услужна дејност (м/ж)

Опис на отвореното работно место: ноќна работа во областа на послужувањето во петоците и саботите.

Потребни вештини:

 1. возраст постари од 19 години,
 2. работно искуство,
 3. одговорност,
 4. познавање на словенечкиот јазик.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 6,34 евра на час нето, 7,50 евра на час бруто. Распоред на работа: за време на викендите. Долгорочно вработување.

Место на работа: Љубљана.

Број на отворени работни места: две.

Касиер (м/ж)

Потребни вештини:

 1. спретност,
 2. комуникативност,
 3. перспективност,
 4. полнолетност,
 5. пожелно работно искуство.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 5,07 евра на час нето, 6,00 евра на час бруто. Распоред на работа: прва смена. Долгорочно вработување.

Место на работа: Словенска Бистрица, регион Подравје.

Број на отворени работни места: едно.

Предавање (м/ж)

Опис на отвореното работно место: предавање на англиски јазик на возрасни.

Потребни вештини:

 1. искуство во предавање на возрзсни,
 2. перспективност,
 3. комуникативност.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 9,29 евра на час нето, 11,00 евра на час бруто. Распоред на работа: прва смена. Долгрочно вработување.

Место на работа: Нова Горица, регион Гориција.

Број на отворени работни места: едно.

Асистент на стоматолог, работа во ординација (м/ж)

Опис на отвореното работно место: работа како асистент во ординација на стоматолошка клиника.

Пожелано – студенти од студиската програма „Наука за здравјето“, „Дентална медицина“, „Фармацевтика“. Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 10,00 евра на час нето, 11,83 евра на час бруто. Распоред на работа: во смени. Долгорочно вработување.

Место на работа: Шкофја Лока, регион Горењска.

Број на отворени работни места: две.

Маркетинг (м/ж)

Потребни вештини:

 1. полнолетство,
 2. добро познавање на италијанскиот јазик.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 6,76 евра на час нето, 8,00 евра на час бруто. Платен превоз. Распоред на работа: во смени. Долгорочно вработување.

Место на работа: Липице, регион Гориција.

Број на отворени работни места: едно.

Работа во производство (м/ж)

Опис на отвореното работно место: лесна физичка работа во производство.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 5,49 евра на час нето, 6,50 евра на час бруто. Распоред на работа: во смени. Долгорочно вработување.

Место на работа: Лашко, регион Савињска.

Број на отворени работни места: три.

Проектирање (м/ж)

Опис на отвореното работно место: изготвување и адаптација на проекти за дрвени конструкции; разработка на работни планови.

Потребни вештини:

 1. студент(-ка) од студиската програма „Архитектура“,
 2. задолжително е одлично познавање на програмите Archicad и Autocad.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни .

Плата: 5,49 евра на час нето, 6,50 евра на час бруто. Распоред на работа: прва смена. Долгорочно вработување.

Место на работа: Мурска Собота, регион Помурје.

Број на отворени работни места: едно.

Основен линк: studentski-servis.com