Актуeлни отворени работни места за студенти

Услужна дејност (м/ж)

Опис на отворениот оглас за работа: послужување на напитоци.

Потребни вештини:

 1. возраст на кандидатот: постар од 18 години,
 2. работно искуство.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 7,10 евра на час нето, 8,40 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Љубљана.

Број на отворени работни места: две.

Помош во продажба (м/ж)

Опис на отворениот оглас за работа: помош во продажба на очила за сонце.

Потребни вештини:

 1. комуникативност,
 2. возраст на кандидатот: постар од 18 години.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 5,07 евра на час нето, 6,00 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Марибор, регион Подравје.

Број на отворени работни места: три.

Предавање (м/ж)

Опис на отворениот оглас за работа: предавање на англиски јазик на возрасни.

Потребни вештини:

 1. искуство во предавање на возрасни,
 2. перспективност,
 3. комуникативност.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 9,29 евра на час нето, 11,00 евра на час бруто. Распоред на работа: прва смена. Долгорочно вработување.

Место на работа: Нова Горица, регион Гориција.

Број на отворени работни места: едно.

Администратор на хостел (м/ж)

Опис на отворениот оглас за работа: работа како администратор во хостел и во услужната дејност.

Потребни вештини:

 1. возраст на кандидатот: постар од 18 години,
 2. пожелно активно познавање на англискиот јазик и пасивно познавање на италијанскиот и германскиот јазик.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 5,00 евра на час нето, 5,92 евра на час бруто. Распоред на работа: во смени. Долгорочно вработување.

Место на работа: Луција, регион Обално-Крашки.

Број на отворени работни места: две.

Маркетинг (м/ж)

Опис на отворениот оглас за работа: промоција и маркетинг, работа на терен со однапред определени клиенти.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 10,00 евра на час нето, 11,83 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Вработување: по договор.

Место на работа: регион Долењски.

Број на отворени работни места: дванаесет.

Работа во производство (м/ж)

Опис на отворениот оглас за работа: лесна физичка работа во производство.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 5,49 евра на час нето, 6,50 евра на час бруто. Распоред на работа: во смени. Долгорочно вработување.

Место на работа: Лашко, регион Савињски.

Број на отворени работни места: три.

Проектирање (м/ж)

Опис на отворениот оглас за работа: изготвување и адаптација на проекти за дрвени конструкции; разработка на работни планови.

Потребни вештини:

 1. студент(-ка) од студиската програма „Архитектура“,
 2. одлично познавање на програмите Archicad и Autocad – задолжително.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 5,49 евра на час нето, 6,50 евра на час бруто. Распоред на работа: прва смена. Долгорочно вработување.

Место на работа: Мурска Собота, регион Помурје.

Број на отворени работни места: едно.

Основен линк: studentski-servis.com