Актуелни отворени работни места за студенти

Услужна дејност (м/ж)

Опис на работно место: разнесување на напитоци.

Потребни вештини:

 1. работно искуство,
 2. полнолетност.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни. .

Плата: 5,00 евра на час нето, 5,92 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Љубљана.

Број на отворени работни места – четири.

Промотор (м/ж)

Опис на работно место: работа во невладина организација.

Потребни вештини:

 1. иновативност,
 2. трудољубивост.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 7,00 евра на час нето, 8,28 евра на час бруто. Распоред на работа: втора смена. Долгорочно вработување.

Место на работа: Марибор, регион Подравје.

Број на отворени работни места – три.

Административна работа (м/ж)

Опис на работно место: правење договори за медицинско осигурување.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 8,00 евра на час нето, 9,47 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: регион Горица.

Број на отворени работни места – три.

Наставник по математика (м/ж)

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни. .

Плата: 7,61 евра на час нето, 9,01 евра на час бруто. Распоред на работа – по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Ајдовшина, регион Горица.

Број на отворени работни места – едно.

Предавање на германски јазик (м/ж)

Опис на работно место: одржување на курсеви по германски јазик.

Потребни вештини:

 1. oдлично познавање на германскиот јазик,
 2. искуство во предавање на германски јазик,
 3. самостојност,
 4. иновативност во работата.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни. .

Плата: 10,00 евра на час нето, 11,83 евра на час бруто. Распоред на работа: втора смена. Вработување – три месеци.

Место на работа: Постојне, регион Нотрањско Крашки.

Број на отворени работни места – едно.

Хигиеничар (м/ж)

Опис на работно место: чистење на работни простории.

Потребни вештини:

 1. полнолетност.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни. .

Плата: 7,00 евра на час нето, 8,28 евра на час бруто. Распоред на работа – прва смена. Долгорочно вработување.

Место на работа Крањ, регион Горењски.

Број на отворени работни места – едно.

Помош во продажба (м/ж)

Потребни вештини:

 1. љубезност,
 2. чесност,
 3. уредност,
 4. желба за работа.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни. .

Плата: 5,00 евра на час нето, 5,92 евра на час бруто. Распоред на работа: прва смена. Долгорочно вработување.

Место на работа: Есеница, регион Горењска.

Број на отворени работни места – едно.

Работа во производство (м/ж)

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни. .

Плата: 4,65 евра на час нето, 5,50 евра на час бруто + оброк. Распоред на работа – прва смена. Долгорочно вработување.

Место на работа: Словењ-Градец, регион Каринтија.

Број на отворени работни места – едно.

Основен линк: studentski-servis.com