Актуелни отворени работни места за студенти

Услужна дејност (м/ж)

Потребни вештини:

 1. комуникативност,
 2. самосвест,
 3. сигурност.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 7,00 евра на час нето, 8,28 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Љубљана, регион Чрнуче.

Број на отворени работни места: едно.

Работа во производство (м/ж)

Опис на отвореното работно место: различни работи во производство и помагање во канцелариска работа.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 5,50 евра на час нето, 6,51 евра на час бруто. Распоред на работа: прва смена. Долгорочно вработување.

Место на работа: Марибор, регион Подравје.

Број на отворени работни места: две.

Промоција (м/ж)

Потребни вештини:

 1. комуникативност и сигурност.

Сопствено превозно средство не се бара.

Плата: 7,00 евра на час нето, 8,28 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Цеље и предградието, регион Савињски.

Број на отворени работни места: десет.

Продажба (м/ж)

Опис на отвореното работно место: продажба и консултирање на клиенти во продавница за ХТЗ облека и обувки.

Одржување на редот во продавницата, работа на каса. Работа во две смени. Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 6,00 евра на час нето, 7,10 евра на час бруто. Распоред на работа: работа во смени. Долгорочно вработување.

Место на работа: Ново Место, регион Долењска.

Број на отворени работни места: едно.

Компјутерски услуги (м/ж)

Опис на отвореното работно место: лесна работа на компјутер.

Потребни вештини:

 1. студент/студентка од специјалноста „Компјутерски науки“, „Информатика“,
 2. повозрасни од 18 години.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 8,00 евра на час нето, 9,47 евра на час бруто. Распоред на работа: прва смена. Вработување: на договор.

Место на работа: Есеница, регион Горењски.

Број на отворени работни места: едно.

Предавање (м/ж)

Опис на отвореното работно место: часови по англиски јазик за возрасни.

Потребни вештини:

 1. искуство во одржување на часови на возрасни,
 2. сигурност,
 3. комуникативност.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 9,29 евра на час нето, 11,00 евра на час бруто. Распоред на работа: прва смена. Долгорочно вработување.

Место на работа: Нова Горица, регион Гориција.

Број на отворени работни места: едно.

Работа во кујна (м/ж)

Барања: возраст над 18 години.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 6,00 евра на час нето, 7,10 евра на час бруто. Распоред на работа: работење во смени. Вработување на договор.

Место на работа: Изола, регион Обално Крашки.

Број на отворени работни места: две.

Електротехнички работи (м/ж)

Опис на отвореното работно место: монтажа на електрична опрема.

Потребни вештини:

 1. возраст над 18 години,
 2. возачка дозвола и В категорија.

Сопствено превозно средство не се бара.

Плата: 5,92 евра на час нето, 7,00 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Цеље и предградието, регион Савињски.

Број на отворени работни места: едно.

Основен линк: studentski-servis.com