Актуeлни отворени работни места за студенти

Услужна дејност (м/ж)

Потребни квалификации:

 1. комуникативност,
 2. свесност,
 3. сигурност.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 7,00 евра на час нето, 8,28 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Љубљана, регион Чрнуче.

Број на отворени работни место: едно.

Работа во производство (м/ж)

Опис на отворениот оглас за работа: различни работи во производство и помагање во канцелариска работа.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 5,50 евра на час нето, 6,51 евра на час бруто. Распоред на работа: прва смена. Долгорочно вработување.

Место на работа: Марибор, регион Подравје.

Број на отворени работни места: две.

Промоција (м/ж)

Опис на отворениот оглас за работа: промоција на спортски брендови.

Потребни квалификации:

 1. комуникативност,
 2. спретност,
 3. почитување на договорите и самоиницијативност.

Сопствено превозно средство не е потребно.

Плата: 6,76 евра на час нето, 8,00 евра на час бруто. Распоред на работа: работење за викенди. Вработување: на договор.

Место на работа: Цеље, регион Савињски.

Број на отворени работни места: пет.

Помош во кујна (м/ж)

Опис на отворениот оглас за работа: миење садови.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 5,07 евра на час нето, 6,00 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Порторож, регион Обално Крашки.

Број на отворени работни места: две.

Помош во продажба (м/ж)

Опис на отворениот оглас за работа: помош во продажба на опрема за скијање.

потребни квалификации:

 1. пожелно искуство во продажба и консултирање,
 2. самостојност,
 3. комуникативност,
 4. високо ниво на мотивација,
 5. желба за тимска работа,
 6. флексибилност,
 7. кандидатот треба да знае да скија или да управува со сноуборд.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 6,00 евра на час нето, 7,10 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Ново Место, регион Долењски.

Број на отворени работни места: две.

Маркетинг (м/ж)

Потребни квалификации:

 1. кандидатот треба да биде полнолетен,
 2. добро да го познава италијанскиот јазик.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 6,76 евра на час нето, 8,00 евра на час бруто. Компензација за превоз. Распоред на работа: втора смена. Долгорочно вработување.

Место на работа: Липице, регион Нотрањска Крашка.

Број на отворени работни места: едно.

Наставник по математика (м/ж)

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 7,61 евра на час нето, 9,01 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Трбовље, регион Засавје.

Број на отворени работни места: едно.

Електротехнички работи (м/ж)

Опис на отвореното работно место: изготвување на електрошеми за хидраулични преси и кабини.

Потребни квалификации:

 1. студент(ка) од завршните години на факултетот за електротехника,
 2. пожелно (но не задолжително) работно искуство.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 6,00 евра на час нето, 7,10 евра на час бруто. Компензација за превоз, оброк. Распоред на работа: прва смена. Долгорочно вработување.

Место на работа: Постојне, регион Нотрањско Крашки.

Број на отворени работни места: едно.

Основен линк: studentski-servis.com