Актуeлни отворени работни места за студенти

Услужна дејност (м/ж)

Потребни вештини:

  1. полнолетство,
  2. пожелно искуство во областа на продажба на напитоци.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 6,00 евра на час нето, 7,10 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Љубљана.

Број на отворени работни места: две.

Лесна физичка работа (м/ж)

Опис на отвореното работно место: подготовка на сали за настани (средување на столици и маси).

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 5,00 евра на час нето, 5,92 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Марибор, регион Подравје.

Број на отворени работни места: две.

Промоција (м/ж)

Опис на отвореното работно место: одржување на дегустација на млечни производи и сирења.

Потребни вештини:

  1. сериозност,
  2. комуникативност и посветеност.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 5,92 евра на час нето, 7,00 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Цеље, регион Савињски.

Број на отворени работни места: четири.

Програмирање (м/ж)

Опис на отвореното работно место: помош при разработка на нови инструменти за програмирање.

Потребни вештини:

  1. вештини за програмирање PHP и CSS, а исто така познавање на MySQL,
  2. работно искуство во оваа сфера.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 8,81 евра на час нето, 10,43 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Крањ, регион Горењски.

Број на отворени работни места: едно.

Маркетинг, работа на терен (м/ж)

Потребни вештини:

  1. полнолетност,
  2. одлично познавање на словенечкиот јазик.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 7,00 евра на час нето, 8,28 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Постојне и Сежане, регион Нотрањско-Крашки.

Број на отворени работни места: три.

Преподавание немецкого языка (м/ж)

Опис на отвореното работно место: предавање на германски јазик на возрасни, степен А1–В1.

Потребни вештини:

  1. одлично познавање на германскиот јазик,
  2. самостојност и креативност во работата.

Почеток на работата – во втората половина на јануари или првата половина на февруари. Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 10,00 евра на час нето, 11,83 евра на час бруто. Распоред на работа: втора смена. Долгорочно вработување.

Место на работа: Постојне, регион Нотрањско-Крашки.

Број на отворени работни места: едно.

Градежни работи (м/ж)

Опис на отвореното работно место: помагање во работата на градилиште.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 8,00 евра на час нето, 9,47 евра на час бруто. Распоред на работа: прва смена. Долгорочно вработување.

Место на работа: село Раденци, регион Прекмурје.

Број на отворени работни места: две.

Основен линк: studentski-servis.com