Актуeлни отворени работни места за студенти

Услужна дејност (м/ж)

Потребни вештини:

 1. комуникативност,
 2. спретност,
 3. одговорност.

Пожелно е работно искуство во областа на услужната дејност, но не е задолжително.

Возачка дозовола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 6,00 евра на час нето, 7,10 евра на час бруто. Распоред на работа – работење во смени. Долгорочно вработување.

Место на работа: Љубљана.

Број на отворени работни места: две.

Контрола на квалитет (м/ж)

Опис на работно место: помош при контрола/проверка на делови во одделот за квалитет.

Потребни вештини:

 1. познавање на еден странски  јазик (германски или англиски),
 2. прецизност и флексибилност.

Пожелно поседување на техничка специјалност. Возачка дозовола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 5,07 евра на час нето, 6,00 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Вработување: по договор.

Место на работа: Марибор, регион Подравје.

Број на отворени работни места: едно.

Продажба (м/ж)

Опис на отвореното работно место: продажба и одржување на редот во продавница.

Потребни вештини:

 1. полнолетност.

Работното искуство во продавница се смета за предност. Возачка дозовола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 5,00 евра на час нето, 5,92 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Вработување по договор.

Место на работа: Нова Горица, регион Гориција.

Број на отворени работни места: едно.

Програмирање (м/ж)

Опис на отвореното работно место: софтвер девелопмент, графички дизајн.

Пожелни знаења и вештини:

 1. TypeScript, Angular, #C, .NET framework,
 2. познавање на HTML/CSS, JS, jQuery, HTML5,
 3. вештини за разработка на WEB услуги,
 4. познавање на Transact SQL и релациски бази на податоци.

Возачка дозовола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 8,00 евра на час нето, 9,47 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Шкоф Локе, регион Горењски.

Број на отворени работни места: две.

Работа со деца, аниматор (м/ж)

Опис на отвореното работно место: организирање на детски родендени во шума.

Возачка дозовола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 11,24 евра на час нето, 13,00 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Крањ и предградието, регион Горењски.

Број на отворени работни места: две.

Предавање на германски јазик (м/ж)

Опис на отвореното работно место: предавање на германски јазик во училиште за странски јазици.

Потребни вештини:

 1. студент од последната година од студиската програма „Германски јазик“.

Почеток на работата – во втората половина на јануари или во почетокот на февруари. Возачка дозовола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 10,98 евра за еден училиштен час (од 45 минути) нето, 13,00 евра за училишен час (од 45 минути) бруто. Распоред на работа: по договор. Вработување: по договор.

Место на работа: Копар, регион Обално Крашки.

Број на отворени работни места: едно.

Градежни работи (м/ж)

Опис на отвореното работно место: помагање при работа на градилиште.

Возачка дозовола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 8,00 евра на час нето, 9,47 евра на час бруто. Распоред на работа: прва смена. Долгорочно вработување.

Место на работа: село Раденци, регион Прекмурје.

Број на отворени работни места: две.

Основен линк: studentski-servis.com