Актуелни отворени работни места за студенти

Услужна дејност (м/ж)

Опис на работното место: работа во бар.

Потребни вештини:

  1. комуникативност,
  2. стабилност,
  3. сериозност.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 6,50 евра на час нето, 7,69 евра на час бруто. Распоред на работа: секојдневно од 12:00 до 20:00 часот. Вработување на договор.

Место на работа Љубљана. Број на слободни работни места: 1.

Физичка работа (м/ж)

Опис на работното место: работа на склад.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 6,50 евра на час нето, 7,69 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: село Руше, регион Подравје. Број на слободни работни места: 1.

Поштар (м/ж)

Опис на работното место: работа на терен, доставување на пратки.

Потребни вештини:

  1. возачка дозвола, В категорија.

Сопствено превозно средство не е потребно.

Плата: 5,07 евра на час нето, 6,00 евра на час бруто. Распоред на работа по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Дравоград, регион Каринтија. Број на слободни работни места: 1.

Промоција (м/ж)

Опис на работното место: промовирање на дидактички играчки на настани.

Потребни вештини:

  1. сопствено превозно средство.

Плата: 6,00 евра на час нето, 7,10 евра на час бруто. Распоред на работа – за викендите. Вработување до октомври 2019 година.

Место на работа: Мурска Собота и предградијата, регион Помурје.

Број на слободни работни места: 3.

Наставник по ритмичка гимнастика (м/ж)

Потребни вештини:

Искуство во предавање на ритмичка гимнастика,

Подготвеност за работа во текот на целата учебна година,

Пожелни се возачка дозвола и сопствено превозно средство.

Плата: 8,00 евра на час нето, 9,47 евра на час бруто. Распоред на работа – втора смена. Долгорочно вработување

Место на работа в Цеље, регион Савињска.

Број на слободни работни места: 2.

Работа од областа на туризмот (м/ж)

Опис на работното место: помош во опслужување на системот за изнајмување на велосипеди: изнајмување на велосипеди, пружање на помош на клиентите за користење на велосипеди, консултирање на клиентите, продажба на делови и додатоци на велосипеди (камери, бандажи и така натаму).

Потребни вештини:

  1. возраст – над 18 години,

Задолжително познавање на англискиот јазик,

пожелно е да се има искуство во сферата на трговијата.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 6,00 евра на час нето, 7,10 евра на час бруто. Работење во смени. Ангажирање – септември 2019 година.

Место на работа: Блед, регион Горењска.

Број на слободни работни места: 2.

Наставник по математика (м/ж)

Опис на работното место: предавање математика.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 7,61 евра на час нето, 9,01 евра на час бруто. Бонуси. Распоред на работа – по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Ајдовшина, регион Гориција. Број на слободни работни места: 1.

Обука (м/ж)

Опис на работното место: наставник по пијано и клавијатури.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се потребни.

Плата: 12,00 евра на час нето, 14,20 евра на час бруто. Распоред на работа – втора смена. Долгорочно вработување

Место на работа: регион Долењска. Број на слободни работни места: 1.

Основен линк: studentski-servis.com