Актуелнни отворни работни места за студенти

Услужна дејност (м/ж)

Потребни квалификации:

 1. спретност,
 2. свесност,
 3. грижнивост,
 4. одоговорност,
 5. позитивен однос кон работата,
 6. способност за работа во тим,
 7. работно искуство во областа на служењето и подготовката на напитоци.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 6,00 евра на час нето, 7,10 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Љубљана, регион Бежиград.

Број на отворени работни место: едно.

Хигиеничар (м)

Опис на работното место: чистење на згради, изнесување на градежен шут.

Потребни квалификации:

 1. физичка сила,
 2. разумност,
 3. сигурност.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 8,00 евра на час нето, 9,47 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Вработување: на договор.

Место на работа: Птуј, регион Подравје.

Број на отворени работни места: две.

Промоција (м/ж)

Опис на работното место: дегустација на млечни производи и сирења.

Потребни квалификации:

 1. сериозност,
 2. комуникативност и сериозност.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 5,92 евра на час нето, 7,00 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Цеље, регион Савињски.

Број на отворени работни места: четири.

Програмирање (м/ж)

Опис на отвореното работно место: помош при разработка на нови инструменти за програмирање.

Потребни квалификации:

 1. програмирање со PHP и CSS, а исто така и познавање на MySQL, искуство во ваква работа.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 8,81 евра на час нето, 10,43 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Крањ, регион Горењска.

Број на отворени работни места: едно.

Маркетинг, работа на терен (м/ж)

Потребни квалификации:

 1. полнолетство,
 2. одлично познавање на словенечкиот јазик.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 7,00 евра на час нето, 8,28 евра на час бруто. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Постојне и Сежане, регион Нотрањско Крашка.

Број на отворени работни места: три.

Предавање на германски јазик (м/ж)

Потребни квалификации:

 1. прецизност,
 2. одговорност,
 3. креативност,
 4. пожелно искуство во предавање во група.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 9,68 евра на час нето, 11,45 евра на час бруто. Компензација за превоз. Распоред на работа: по договор. Долгорочно вработување.

Место на работа: Кршко, регион Посавје.

Број на отворени работни места: едно.

Градежни работи (м/ж)

Опис на отвореното работно место: помош при работа на градилиште.

Возачка дозвола и сопствено превозно средство не се бараат.

Плата: 8,00 евра на час нето, 9,47 евра на час бруто. Распоред на работа: прва смена. Долгорочно вработување.

Место на работа: село Раденци, регион Прекмурје.

Број на отворени работни места: две.

Основен линк: studentski-servis.com